Jak se karanténa promítá do provozu jednotlivých středisek Charity Opava? (Průběžně aktualizováno)

23.03.2020 - Vyhlášení karantény, o němž v neděli 15. března rozhodla vláda České republiky z důvodu obrany před koronavirem, se dotkne také provozu Charity Opava. „Přes všechny komplikace, které nynější situace přináší, zůstává naším hlavním úkolem být nablízku všem, kdo pomoc Charity Opava potřebují,“ říká ředitel Charity Jan Hanuš. Jak tedy budou či nebudou v omezeném režimu karantény fungovat střediska Charity Opava?

První opatření musela Charita Opava ze zákona přijmout již v pátek 13. března, den po vyhlášení stavu nouze. Ten si vyžádal uzavření Denního stacionáře pro seniory, denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovanými vadami Mraveneček a Wellness centra. Dotazy klientů Wellness centra je připraven zodpovědět jeho vedoucí Pavel Veverka na tel. 605 444 322 nebo e-mailu wellness@charitaopava.cz. O dalších změnách bude centrum informovat na tomto webu a na svém facebooku.

Až do odvolání zůstane uzavřena také sociálně terapeutická dílna Radost. Na případné dotazy bude připravena odpovědět vedoucí Radosti Tereza Šenková na telefonním čísle 734 435 133 a také na mailu radostcharita@gmail.com. Středisko Radost bude o případných změnách informovat na těchto stránkách nebo na svém facebooku.

Občanská poradna a Naděje, jejichž součástí je také služba krizové pomoci Fénix, zrušily z důvodu nařízené karantény osobní schůzky s klienty, pracovnice středisek ale zůstávají k dispozici a zájemcům vyjdou vstříc na svých telefonních linkách či při mailové konzultaci. Občanská poradna poskytuje zdarma telefonickou a mailovou konzultaci a pomoc v orientaci v problémech souvisejících s karanténou, Naděje zájemcům nově nabízí bezplatně telefonickou a mailovou psychologickou podporu.

https://www.charitaopava.cz/clanek/na-dalku-ale-naplno-obcanska-poradna-radi-v-problematice-karanteny/2059

https://www.charitaopava.cz/clanek/karantena-muze-byt-napor-na-psychiku-nestydte-se-zavolat-na-stredisko-krizove-pomoci-nadeje/2062

V Chráněném a podporovaném bydlení pro duševně nemocné a také v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách u Opavy byl vyhlášen zákaz návštěv a vstupu jakýmkoliv cizím osobám. Provoz je zde omezen tak, aby se na jednom místě nesetkávalo více osob, a v obou zařízeních důsledně dbají na hygienu a ve větší míře také používají desinfekci.

Bez zásadních omezení zatím budou pracovat Chráněné dílny Charity Opava. V šicí, keramické, kompletační i technické dílně mají zaměstnanci povinnost dodržovat patřičné hygienické předpisy, v místnosti jich pracuje pouze předepsaný počet. Veškerou energii zde věnují šití roušek a nově také výrobě plastových ochranných štítů pro lékaře a zdravotní sestry.

https://www.charitaopava.cz/clanek/zmena-vyrobniho-planu-chranene-dilny-charity-opava-siji-rousky-nove--reportaz-tv-polar/2056

https://www.charitaopava.cz/clanek/rychle-a-zdarma-chranene-dilny-navrhly-a-vyrabeji-oblicejove-stity-pro-lekare-/2061

Ve velmi náročně situaci se ocitly všechny tři terénní služby Charity Opava. Přesto by měly být pečovatelská, ošetřovatelská a hospicová služba i nadále k dispozici lidem, kteří jsou na jejich služby odkázaní. Vyrovnat se ovšem musí s mnoha komplikacemi. Předně se jedná výlučně o ženské kolektivy a většina pečovatelek a zdravotních sester se musí zároveň postarat o své děti, které jsou z důvodu zrušení vyučování ve školách samy doma. „Zatím to řešíme svépomocí, když s hlídáním malých dětí některých ošetřovatelek či pečovatelek pomáhají větší děti jejich kolegyň,“ vysvětluje manažerka Charity Opava Petra Thiemlová. Zároveň ale stoupají požadavky na všechny služby. „I proto se snažíme tam, kde je to možné, více spolupracovat s rodinnými příslušníky, abychom mohli své síly věnovat těm, kteří se bez našich terénních služeb skutečně neobejdou,“ vysvětluje Jan Hanuš. V terénních službách už ale dochází zásoby desinfekce a také roušky zde mají k dispozici jen z vlastní výroby. 

Ve speciální režimu funguje dále Půjčovna kompenzačních pomůcek. Omezen je osobní kontakt, ale na vrácení či půjčení kompenzačních pomůcek se můžete domluvit na telefonu, který najdete v odkazu níže:

https://www.charitaopava.cz/clanek/i-nadale-pujcujeme-kompenzacni-pomucky-pouze-v-jinem-rezimu-nechodte-k-nam-ale-volejte/2057

Zavřena pro osobní kontakt v tuto chvíli zůstává až do odvolání také recepce ředitelství Charity Opava na ulici Přemyslovců v Jaktaři. Naši pracovníci Vám ale budou připraveni odpovědět na otázky na telefonních číslech či mailu, který najdete v sekci kontakty na této straně.

Mimořádná situace, která u nás nastala po vyhlášení karantény vládou České republiky, bude mít dopad na každodenní život nás všech. Situace se navíc stále mění, proto je možné, že opatření, která jsme přijali v Charitě Opava, se budou muset průběžně měnit nebo upravovat. Aktuální informace o tom najdete vždy na těchto stránkách. „Nikdo dnes neví, jak dlouho bude boj s pandemií trvat,“ říká Jan Hanuš, „ale věřte, že jsme odhodlaní se s Boží pomocí snažit, abychom byli našim klientům po celou dobu k dispozici a mohli jim účinně pomáhat.“

Děkujeme partnerům