Klub sv. Anežky

Klub svaté Anežky - dobrovolné sdružení Charity Opava je klubem pro seniory. Sdružuje nejen bývalé zaměstnance a dobrovolníky Charity Opava, ale je otevřen všem seniorům z Opavy a okolí.

 

Základní informace

Místem pravidelného setkávání je dům U Sv. Anežky, Kylešovská ulice číslo 4 v Opavě, a to každé úterý v 16 hodin s výjimkou letních prázdnin. Poslední úterý v měsíci je vyhrazeno schůzce pracovního týmu.
Činnost klubu připravuje sedmiičlenný realizační tým dobrovolníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s prací se seniory.


Klub svaté Anežky provozuje v prostorách fary kostela sv. Ducha na Masarykově třídě v Opavě Knihovnu křesťanské literatury.

 

Poslání a cíl

Posláním a cílem Klubu sv. Anežky je umožnit starším občanům Opavy a blízkého okolí udržovat společenský život a naplnit jejich volný čas smysluplnou činností.

 

Cílová skupina

Senioři z Opavy a blízkého okolí.

 

Nabídka aktivit

Během pravidelných schůzek se senioři mohou těšit na:

  • setkávání s vrstevníky, s nimiž je pojí společné zájmy, životní příběhy, zkušenosti,
  • mezigenerační setkávání, které je velmi přínosné nejen pro seniory, ale i pro mladou generaci (například v rámci kulturních vystoupení dětí, besed apod.),
  • vycházky a výlety do okolí Opavy i vzdálenějších míst,
  • přednáškovou a vzdělávací činnost spojenou s besedami na různá témata,
  • kulturní programy,
  • informace o dění v Charitě Opava a poskytovaných službách,
  • informace o dění v Opavě a širším regionu v oblastech veřejného života, kultury, historie, zdravotnictví a duchovního života,
  • půjčování knih,
  • dvakrát ročně pořádanou celodenní duchovní obnovu (postní a adventní).

To vše podle aktuální nabídky:

Aktuální nabídka aktivit (pdf)

 

Historie

Klub seniorů při Charitě Opava byl oficiálně založen 17. října 2006. Dobrovolníci a bývalí zaměstnanci CHO v důchodovém věku se však setkávali již dříve. Většina dobrovolníků se rekrutovala z různých odvětví a s Charitou Opava je v minulosti nepojila žádná vazba. Jedno však měli společné – i v důchodovém věku chtěli být aktivní a pomáhat druhým. Tento životní postoj je přivedl do Charity Opava.

Dobrovolníci například pravidelně pomáhali v chráněných dílnách při přípravě materiálů pro tkalcovské stavy, při akcích CHO pomáhali jako šatnáři, připravovali občerstvení, působili jako dozor na výstavách, pomáhali při sbírkách šatstva, vyráběli a dosud vyrábějí dárečky pro Tříkrálovou sbírku. Dosud také několikrát ročně pomáhají při vkládání vánočních a velikonočních přání a informací pro sponzory, partnery a příznivce do obálek a pletou obvazy pro malomocné.

Kromě toho se jednou do měsíce scházeli v Denním stacionáři pro seniory. Program byl spíše informativního rázu se zaměřením na aktuální dění v Charitě Opava.

Současnou podobu Klubu sv. Anežky ovlivnil v letech 2003-2005 probíhající projekt D-venkov, při kterém získala Charita Opava mnoho dobrovolníků v obcích na Opavsku. Přímým důsledkem tohoto projektu bylo založení patnácti klubů seniorů v obcích v okolí Opavy a také nynější rozsah činnosti našeho Klubu sv. Anežky - dobrovolného sdružení Charity Opava.

Pevné propojení klubu a mateřské organizace je dáno dekretem ředitele CHO Jana Hanuše, který stávající Klub seniorů začlenil pod názvem Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení Charity Opava do Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení. 

 

Aktuality střediska

Jak mají otevřeno jednotlivá střediska Charity Opava? (Průběžně aktualizováno)

Vyhlášení karantény, o němž v polovině března rozhodla vláda České republiky z důvodu obrany před koronavirem, se dotklo také provozu Charity Opava. „Přes všechny komplikace, které tato situace přinesla, je našim hlavním úkolem být nablízku všem, kdo pomoc Charity Opava potřebují,“ říká ředitel Charity Jan Hanuš. Jak tedy v omezeném režimu karantény fungují střediska Charity Opava? Sledujte aktuální stav, protože se pomalu začínáme vracet k normálu!

Více aktualit

Děkujeme partnerům