Klub sv. Anežky

Klub svaté Anežky je dobrovolné sdružení Charity Opava je klubem pro seniory. Sdružuje nejen bývalé zaměstnance a dobrovolníky Charity Opava, ale je otevřen všem seniorům z Opavy a okolí.

 

Základní informace

Místem pravidelného setkávání je dům U sv. Anežky, Kylešovská ulice číslo 4 v Opavě, a to každé úterý v 16 hodin s výjimkou letních prázdnin.
Činnost klubu připravuje šestičlenný realizační tým dobrovolníků, převážně bývalých zaměstnanců CHO, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s prací se seniory.
Klub svaté Anežky provozuje v prostorách fary kostela sv. Ducha Knihovnu křesťanské literatury.

 

Poslání a cíl

Posláním a cílem Klubu sv. Anežky je umožnit starším občanům Opavy a blízkého okolí udržovat společenský život a naplnit jejich volný čas smysluplnou činností.

 

Cílová skupina

Senioři z Opavy a blízkého okolí.

 

Nabídka aktivit

Během pravidelných schůzek se senioři mohou těšit na:

  • setkávání s vrstevníky, s nimiž je pojí společné zájmy, životní příběhy, zkušenosti
  • mezigenerační setkávání, které je velmi přínosné nejen pro seniory, ale i pro mladou generaci (například v rámci kulturních vystoupení dětí, besed apod.)
  • vycházky a výlety do okolí Opavy i vzdálenějších míst
  • přednáškovou a vzdělávací činnost, spojenou s besedami na různá témata
  • kulturní programy
  • informovanost o dění v Charitě Opava a poskytovaných službách
  • informovanost o dění v Opavě a širším regionu v oblastech veřejného života, kultury, historie, zdravotnictví a duchovní život
  • půjčování knih
  • dvakrát ročně celodenní duchovní obnovu v Církevní konzervatoři v Opavě (postní a adventní)

To vše podle aktuální nabídky:

Aktuální nabídka aktivit (pdf)

 

Historie

Klub seniorů při Charitě Opava byl oficiálně založen 17. října 2006. Dobrovolníci a bývalí zaměstnanci CHO v důchodovém věku se však setkávali již dříve. Většina dobrovolníků se rekrutovala z různých odvětví a s Charitou Opava je v minulosti nepojila žádná vazba. Jedno však měli společné – i v důchodovém věku chtěli být aktivní a pomáhat druhým. Tento životní postoj je přivedl do Charity Opava.

Dobrovolníci například pravidelně pomáhali v chráněných dílnách při přípravě materiálů pro tkalcovské stavy, při akcích CHO pomáhali jako šatnáři, připravovali občerstvení, působili jako dozor na výstavách, pomáhali při sbírkách šatstva, vyráběli a dosud vyrábějí dárečky pro Tříkrálovou sbírku. Dosud také několikrát ročně pomáhají při vkládání vánočních a velikonočních přání a informací pro sponzory, partnery a příznivce do obálek a pletou obvazy pro malomocné.

Kromě toho se jednou do měsíce scházeli v Denním stacionáři pro seniory. Program byl spíše informativního rázu se zaměřením na aktuální dění v Charitě Opava. Dobrovolníci a senioři tak nikdy neztratili kontakt se svou mateřskou organizací. Pevné propojení je dáno dekretem ředitele CHO Jana Hanuše, který stávající Klub seniorů začlenil pod názvem Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení Charity Opava do Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení. CHO však nikterak neovlivňuje vlastní chod klubu.

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům