Klub sv. Anežky

Klub svaté Anežky je dobrovolné sdružení Charity Opava je klubem pro seniory. Sdružuje nejen bývalé zaměstnance a dobrovolníky Charity Opava, ale je otevřen všem seniorům z Opavy a okolí.

 

Základní informace

Místem pravidelného setkávání je dům U sv. Anežky, Kylešovská ulice číslo 4 v Opavě, a to každé úterý v 16 hodin s výjimkou letních prázdnin.
Činnost klubu připravuje šestičlenný realizační tým dobrovolníků, převážně bývalých zaměstnanců CHO, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s prací se seniory.
Klub svaté Anežky provozuje v prostorách fary kostela sv. Ducha Knihovnu křesťanské literatury.

 

Poslání a cíl

Posláním a cílem Klubu sv. Anežky je umožnit starším občanům Opavy a blízkého okolí udržovat společenský život a naplnit jejich volný čas smysluplnou činností.

 

Cílová skupina

Senioři z Opavy a blízkého okolí.

 

Nabídka aktivit

Během pravidelných schůzek se senioři mohou těšit na:

  • setkávání s vrstevníky, s nimiž je pojí společné zájmy, životní příběhy, zkušenosti
  • mezigenerační setkávání, které je velmi přínosné nejen pro seniory, ale i pro mladou generaci (například v rámci kulturních vystoupení dětí, besed apod.)
  • vycházky a výlety do okolí Opavy i vzdálenějších míst
  • přednáškovou a vzdělávací činnost, spojenou s besedami na různá témata
  • kulturní programy
  • informovanost o dění v Charitě Opava a poskytovaných službách
  • informovanost o dění v Opavě a širším regionu v oblastech veřejného života, kultury, historie, zdravotnictví a duchovní život
  • půjčování knih
  • dvakrát ročně celodenní duchovní obnovu v Církevní konzervatoři v Opavě (postní a adventní)

To vše podle aktuální nabídky:

Aktuální nabídka aktivit (pdf)

 

Historie

Klub seniorů při Charitě Opava byl oficiálně založen 17. října 2006. Dobrovolníci a bývalí zaměstnanci CHO v důchodovém věku se však setkávali již dříve. Většina dobrovolníků se rekrutovala z různých odvětví a s Charitou Opava je v minulosti nepojila žádná vazba. Jedno však měli společné – i v důchodovém věku chtěli být aktivní a pomáhat druhým. Tento životní postoj je přivedl do Charity Opava.

Dobrovolníci například pravidelně pomáhali v chráněných dílnách při přípravě materiálů pro tkalcovské stavy, při akcích CHO pomáhali jako šatnáři, připravovali občerstvení, působili jako dozor na výstavách, pomáhali při sbírkách šatstva, vyráběli a dosud vyrábějí dárečky pro Tříkrálovou sbírku. Dosud také několikrát ročně pomáhají při vkládání vánočních a velikonočních přání a informací pro sponzory, partnery a příznivce do obálek a pletou obvazy pro malomocné.

Kromě toho se jednou do měsíce scházeli v Denním stacionáři pro seniory. Program byl spíše informativního rázu se zaměřením na aktuální dění v Charitě Opava. Dobrovolníci a senioři tak nikdy neztratili kontakt se svou mateřskou organizací. Pevné propojení je dáno dekretem ředitele CHO Jana Hanuše, který stávající Klub seniorů začlenil pod názvem Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení Charity Opava do Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení. CHO však nikterak neovlivňuje vlastní chod klubu.

 

Aktuality střediska

Jak se karanténa promítá do provozu jednotlivých středisek Charity Opava? (Průběžně aktualizováno)

Vyhlášení karantény, o němž v neděli 15. března rozhodla vláda České republiky z důvodu obrany před koronavirem, se dotkne také provozu Charity Opava. „Přes všechny komplikace, které nynější situace přináší, zůstává naším hlavním úkolem být nablízku všem, kdo pomoc Charity Opava potřebují,“ říká ředitel Charity Jan Hanuš. Jak tedy budou či nebudou v omezeném režimu karantény fungovat střediska Charity Opava?

Více aktualit

Děkujeme partnerům