Mobilní hospic Pokojný přístav

Mobilní hospic Pokojný přístav pomáhá rodinám být se svými blízkými i na sklonku jejich života. Mobilní hospic nemocným nabízí zajištění symptomatické paliativní léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality života těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou  v pokročilém či terminálním stadiu a zároveň není nutná nemocniční léčba.  Jejím cílem není vyléčit, ale zmírnit nežádoucí příznaky onemocnění.

Služba je terénní, to znamená, že je poskytována v domácnosti klienta, kde podporuje rodinu v každodenní péči o umírajícího.  Pro kvalitní zajištění služby je tedy potřebná dobrá spolupráce s rodinou.

Rodina či klient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoliv změnit a požádat si o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení dle vlastní volby.

Charitní mobilní hospic Pokojný přístav zahájil svou činnost 1. 4. 2007.  Jsme nestátní zdravotnické zařízení a  jsme členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Služba je poskytována v městě Opavě a v okolních obcích cca do 20 km.

 

Základní informace

Služba je zajišťována paliativním týmem. Většinu péče zajišťují registrované zdravotní sestry, které plní indikaci lékaře a také samy aktivně vyhledávají  a zajišťují potřeby umírajících. Dbáme na to, aby byly zajištěny všechny potřeby umírajícího pacienta a on mohl důstojně opustit tento svět.

Sestry se stávají oporou nemocného a jeho rodiny v nejtěžších chvílích. Rodina tak nezůstává ve své péči o nemocného osamocena - má někoho, na koho se může obrátit ve dne v noci a kdo jí pomůže  doprovázet nemocného až do konce.

Členem týmu je také lékař, který je také garantem služby. Je možno využít služeb sociálního pracovníka, spolupracujeme s knězem pro zajištění duchovních potřeb klientů a rovněž s psycholožkou, která je připravená poskytnout psychologickou pomoc nemocnému a jeho rodině.

Jedině s kvalitním multidisciplinárním týmem můžeme naplnit své poslání a poskytnout profesionální hospicovou a paliativní péči podle moderních trendů současné medicíny.

Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. 

 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Mobilního hospice Pokojný přístav je profesionálně poskytovat odbornou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám ve vlastním sociálním prostředí a umožnit klientům uzavřít život důstojně doma v kruhu svých blízkých.

Cíle:

 • snažit se o zachování co nejvyšší možné kvality života nevyléčitelně nemocných pomocí paliativní péče,
 • zajistit kvalitní léčbu bolesti onkologicky nemocných v terminálním stadiu,
 • zajistit komplexní péči o umírajícího klienta a respektovat jeho důstojnost.

 

Cílová skupina:

 • lidé s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stadiu;
 • lidé s onkologickým onemocněním, jejichž onemocnění již nereaguje na aktivní léčbu a léčba je zaměřena pouze na zmírnění nežádoucích příznaků souvisejících s jejich nemocí, tzv.paliativní léčba.

 

Nabídka služeb

 1. Aplikace infuzní terapie
 2. Odběry krve
 3. Léčba bolesti dle ordinace lékaře prostřednictvím lineárních dávkovačů, které zajišťují nepřetržité podávání léku
 4. Aplikace kyslíku
 5. Ošetření a výměna močových katetrů, stomií, PEG katetrů
 6. Ošetřování dekubitů, převazy
 7. Ošetřování periferních a centrálních žilních vstupů
 8. Měření tlaku, glykemie
 9. Zaučení rodiny v péči o těžce nemocného člověka
 10. Možnost konzultací po celých 24 hodin
 11. Zapůjčení pomůcek (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, toaletní křesla, invalidní vozíky, sedačky do vany, kyslíkové koncentrátory, lineární dávkovače, odsávačka apod.)

 

Další informace

Hospic sv. Lukáše Ostrava-Výškovice  (možnost stáhnout žádost o přijetí do hospice) www.ostrava.caritas.cz
Přehled hospiců v České republice www.hospice.cz
Informační portál pro pečující, lékaře, zdravotníky, nemocné a pozůstalé www.umirani.cz

 

Časté dotazy

Chtěli bychom umístit maminku k Vám do hospice. Je to možné?
Nejsme lůžkové zařízení, služba je poskytována v domácím prostředí nemocného ve spolupráci s rodinou.

Nejvíce se bojím bolesti. Lze to řešit?
Dnes je bolest již velmi dobře řešitelná prostřednictvím různých forem léků (tablet, náplastí, injekcí).  V léčbě bolesti využíváme lineární dávkovače, které zaručují nepřetržité podávání ordinovaného léku proti bolesti. Tento způsob je mnohdy jediným prostředkem, jak kvalitně řešit bolest u onkologických onemocnění.

Starat se o umírajícího nemocného je velmi těžké, bojím se, zda to zvládnu.
Náš kvalifikovaný personál Vás zaškolí  v péči o takto nemocného člověka. Ke každému nemocnému a jeho rodině je zvolen individuální přístup dle jeho potřeb. Návštěvy zdravotních sester  jsou uskutečňovány dle toho, jak to vyžaduje stav nemocného. Klient a jeho rodina dostane pohotovostní číslo na službu konající sestru, na kterou se může v případě problému obrátit kdykoli během 24 hodin.

 

Ke stažení

Ceník zapůjčení kompenzačních pomůcek (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

„Do konce s rodinou“ umožnila být klientům Pokojného přístavu krajská dotace

Částkou 300 tisíc korun z dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2022 podpořil loni Moravskoslezský kraj mobilní hospic Charity Opava Pokojný přístav. Projekt má název "Do konce s rodinou" a vyjadřuje skutečnost, že díky pomoci odborného týmu mobilního hospice mohou nevyléčitelně nemocní lidé trávit své poslední dny v domácím prostředí mezi svými nejbližšími.

Více aktualit

Děkujeme partnerům