Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna je doplňkovou činností terénních služeb Charity Opava. Kompenzační pomůcky jsou přednostně poskytovány stávajícím klientům středisek Pokojný přístav, Charitní ošetřovatelské a Charitní pečovatelské služby. Klientům, kterým služby neposkytujeme bude pomůcka poskytnuta jen v případě, že je pomůcek ve skladě dostatek.

 

Zapůjčujeme:

 • Polohovací postel elektrická
 • Polohovací postel dřevěná
 • Toaletní křeslo
 • Invalidní vozík
 • Chodítko
 • Jídelní stolek
 • Toaletní mísa
 • Bažant
 • Nástavec na WC
 • Berle

Speciální pomůcky – zapůjčujeme jen po poradě s vedoucí Pokojného přístavu paní Evou Mertovou 

 • Lineární dávkovač
 • Kyslíkový koncentrátor

 

Pravidla pro zapůjčení:

 • kompenzační pomůcka bude příjemci přivezena po předchozím zaplacení dovozného dle ceníku kompenzačních a speciálních pomůcek a sepsání dohody o zapůjčení pomůcek na středisku poskytovatele, Kylešovská 4, 746 01 Opava, nebo v domácnosti příjemce. U polohovacích postelí je k ceně dovozného připočtena položka za montáž a demontáž postelí dle ceníku kompenzačních a speciálních pomůcek
 • poskytovatel se touto dohodou zavazuje k zapůjčení kompenzačních pomůcek na dobu nezbytně nutnou a za finančních podmínek předem sjednaných s příjemcem
 • tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom vyhotovení
 • příjemce byl seznámen s manipulací a údržbou kompenzačních pomůcek technickým pracovníkem Charity Opava a se speciální pomůckou bude seznámen příslušnou zdravotní sestrou
 • při poničení nebo nefunkčnosti pomůcek je příjemce vždy povinen kontaktovat pracovníka střediska CHOPS Charity Opava zodpovědného za poskytnuté pomůcky
 • při poškození pomůcky nesprávnou manipulací se příjemce zavazuje k spoluúčasti na náhradě škody dle pořizovací ceny pomůcky a rozsahu poškození
 • vyúčtování této služby bude provedeno buď ke kalendářnímu čtvrtletí nebo individuálně dle ústní dohody
 • při vrácení pomůcky, je nutno nejdříve uhradit poplatek přímo na středisku CHOPS a poté se zajistí odvoz pomůcky zpět
 • příjemce se zavazuje pomůcku vrátit čistou a ošetřenou desinfekčním prostředkem bez poškození pomůcky

 

Ke stažení

Ceník zapůjčení kompenzačních pomůcek (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Jak jsme si poradili s úkoly, které před nás postavil rok 2021? Přečtěte si výroční zprávu Charity Opava

„Rok 2021 byl pro Charitu Opava velmi náročný,“ píše v úvodu právě vydané výroční zprávy Charity Opava ředitel Jan Hanuš. „Epidemická opatření nejen omezila koledování Tříkrálové sbírky, ale opět se podepsala na provozu všech středisek Charity Opava. Nutnost umět si poradit i v nelehkých okolnostech nás ale zároveň mnohému naučila,“ dodává. Pojďte si připomenout, jaký byl náš rok 2021 a jak jsme si poradili s úkoly, které před nás postavil.

Více aktualit

Děkujeme partnerům