Tříkrálová sbírka

 

Vítáme Vás na stránkách Tříkrálové sbírky!

Tříkrálová sbírka v Opavě a okolí proběhla 1. – 16. ledna 2022.

Pokladničky jsou rozpečetěny a peníze sečteny. 

Výsledek letošní Tříkrálové sbírky

Pokladničky: 1 937 400 Kč

Online příspěvky: 157 380 Kč

Celkem: 2 094 780 Kč !

DĚKUJEME! smiley
 

Děkujeme všem, kteří se na letošní sbírce podíleli, všem spolupracovníkům, dobrovolníkům i štědrým dárcům.

 

Seznam sbírkových míst v Opavě

Termín Tříkrálové sbírky 2022

O sbírce

Kde budou vaše dary pomáhat?

Co se pořídilo z vykoledovaných prostředků při Tříkrálové sbírce v roce 2021

Proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet?

Video - Jak koledovat

Návrh scénáře návštěvy Tří králů (pdf)

Výsledky Tříkrálové sbírky

Fotokoutek - Tříkrálový průvod 2020

Rozdělení sbírky

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky 2022

 

Seznam sbírkových míst v Opavě

Střediska Charity Opava: ředitelství - Přemyslovců 26, Opava- Jaktař, terénní služby CHO -  Kylešovská 4, stacionář Mraveneček - Neumannova 3, charitní obchůdek v Bredě, Chráněné dílny -  Přemyslovců 37

Lékárny: Dr. Max lékárna (u Kauflandu) - Hlučínská 49, Dr. Max lékárna - Masarykova 19, Dr. Max Lékárna (Breda) - U Fortny 49/10, Klášterní lékárna - Sušilova 1, Lékárna LEMON - Hlavní 120, Lékárna LEMON (v hypermarketu Albert)  - Olomoucká 2844, Lékárna MG Medical Center - Ostrožná 2715, Lékárna POLIKLINIKA - Slezského odboje 3, Lékárna SN Opava - Olomoucká 470/86, Lékárna Veronica - Gudrichova 9

Prodejny  OD Tempo: TERNO supermarket -  Opava- Jaktař, Tempo market - Olomoucká 81, TUTY Opava - Vaškovo nám., TUTY - Horní nám.1, TUTY-  Ruská 335

Prodejny Hruška: Hruška - Bílovecká 99, Hruška - Bílovecká 62, Hruška - Šrámkova 128, Hruška - E. Krásnohorské  10, Hruška - Na Rybníčku 16,  Hruška - Horní nám.4, Hruška - Polní 12, Hruška –KOMFOR - B. Němcové

Jiné: La Cafe  - Horní nám. 34, Kavárna  Obecního domu – Ostrožná 46, VAMA - Václav Muller - Komárovská, Fanshop Slezského FC - Městský stadion

Také v mnoha obcích na Opavsku budou na různých místech umístěny statické pokladničky. Sledujte obecní weby a zpravodaje.

 

Termín Tříkrálové sbírky 2022

Tříkrálová sbírka 2022  bude probíhat v celé ČR od soboty 1. do neděle 16. ledna 2022. Možnost zúčastnit se koledy online a přispět na tříkrálový účet platí až do konce ledna 2022.

O sbírce

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou akcí v České republice. Má dvacetiletou tradici. Do její organizace se jen na Opavsku zapojuje každoročně přibližně 1400 dobrovolníků.
Stala se svátkem lidské vzájemnosti – koledníci v kostýmech tří králů obdarovávají zpěvem, přáním Božího požehnání a všeho dobrého v novém roce a nabízejí dárcům možnost přispět finančním darem. Tyto finanční dary pak prostřednictvím Charity ČR pomáhají tisícům potřebných.

Kde budou vaše dary pomáhat?

Výnos z Tříkrálové sbírky 2022, který připadne Charitě Opava, plánujeme využít na pomoc:

  • Seniorům a  vážně nemocným pacientům, o které se naše terénní služby starají v jejich domácím prostředí. Péče o vážně nemocné je pro rodiny často také finančně náročnou záležitostí - rádi bychom pro ně pořídili zdravotnický, ochranný a hygienický materiál nad rámec úhrad zdravotních pojišťoven.

  • Mentálně znevýhodněným klientům chráněného bydlení. Rádi  bychom vykoledované peníze použili na finanční spoluúčast schváleného investičního projektu, jehož cílem je vybudování a vybavení nových bezbariérových bytů pro tyto klienty.

 

Co se pořídilo z vykoledovaných prostředků při Tříkrálové sbírce v roce 2021

Vaše dary nám umožnily například podpořit naše terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba a mobilní hospic Pokojný přístav. Všechny tři služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem v domácím prostředí. Vzhledem  k nižšímu výnosu sbírky jsme sice nemohli pořídit plánovaný osobní automobil na CNG, ale mohli jsme dokončit přestavbu sociálně terapeutické dílny Radost. Získali jsme hezčí, větší, účelněji vybavené prostory, které už začaly sloužit více než čtyřiceti dospělým lidem s mentálním  znevýhodněním z celého Opavska.

 

Proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet?

V naší zemi má koledování spojené s žehnáním domů na svátek Tří králů dlouhou tradici.

Na dveře domů píšeme požehnanou křídou K+M+B+letopočet (nebo správněji C+M+B+letopočet).  U písmen se nejedná o zkratky jmen Tří králů (to dodala až lidová tvořivost), ale jde o počáteční písmena z latinského  Christus mansionem benedikat, což překládáme jako Kristus ať žehná tomuto domu – po celý rok, proto ten letopočet. Křížky pak jsou symbolem požehnání nebo také Boha Otce, Syna a Ducha svatého – nejde tedy o znaménko plus smiley.

 

Rozdělení sbírky

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 
65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí a do krizového fondu při mimořádných událostech, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

 

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky 2022

Marie Hanušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2022

E-mail: tks@charitaopava.cz

Tel. 604 175 518

Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07  Opava-Jaktař

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům