Tříkrálová sbírka

Na začátku letošního roku se uskutečnil jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky. V letošním roce jsme v Opavě vykoledovali částku 828 715 Kč. Na celém Opavsku pak rekordní 2 440 484 Kč.

Z peněz, které bude mít opavská Charita z této sbírky k dispozici, plánujeme podpořit naše terénní služby, které pomáhají nemocným a umírajícím v jejich domácím prostředí, dále pak naše chráněné dílny, a také lidi, kteří se ocitnou v krizové situaci.

Velice si vážíme všech, kteří se do sbírky zapojují, ať již jako koledující dobrovolníci – děti i dospělí - nebo jako štědří dárci.

Přejeme všechno dobré a mnoho Božího požehnání v celém roce 2020 a těšíme se na další spolupráci při TKS 2021.

 

Termín Tříkrálové sbírky 2020

Kde budou vaše dary pomáhat?

Co se pořídilo z vykoledovaných prostředků při Tříkrálové sbírce v roce 2019

Co dělat, když se chci stát koledníkem?

Kdo se může stát koledníkem?

Proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet?

Co dělat, když chci, aby mě koledníci navštívili?

Co dělat, když nepřijdou koledníci a přesto chci přispět?

Video - Jak koledovat

Návrh scénáře návštěvy Tří králů (pdf)

Slavnostní Tříkrálový průvod Opavou

Akce pro koledníky

Výsledky Tříkrálové sbírky

Fotokoutek - Tříkrálový průvod 2020

Kontakt na koordinátora Tříkrálové sbírky 2020

 

Termín Tříkrálové sbírky 2020

Tříkrálová sbírka 2020 proběhne na Opavsku od středy 1. do úterý 14. ledna 2020.

 

Kde budou vaše dary pomáhat?

Výnos z Tříkrálové sbírky 2020 plánujeme využít na pomoc:

  • Nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, kterým naše terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba a mobilní hospic, pomáhají v domácím prostředí. Pro ně potřebujeme pořídit polohovací postele, kompenzační pomůcky, oxygenerátory a další zdravotnický a ochranný materiál.
  • Zaměstnancům znevýhodněným na trhu práce svým handicapem, kteří nacházejí práci v chráněných dílnách. Pro ně chystáme nové prostory, které nám umožní zlepšit stávající pracovní podmínky a přijmout další lidi s handicapem.
  • Na rekonstrukci domu pro osoby s mentálním a zrakovým postižením, jimž poskytujeme chráněné bydlení.
  • Lidem, kteří se nacházejí v krizové situaci, rádi bychom vytvořili diskrétnější prostor pro poskytování krizové pomoci.

 

Co se pořídilo z vykoledovaných prostředků při Tříkrálové sbírce v roce 2019

Vaše dary nám umožnily například např. nakoupit zdravotnický materiál a dva automobily na CNG pro pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službu, které pečují o nemocné seniory a pacienty v terminálním stadiu. Část výtěžku jsme použili na rekonstrukci nových prostor pro naše chráněné dílny a také na zkvalitnění bydlení pro osoby s mentálním a zrakovým postižením.

 

Co dělat, když se chci stát koledníkem?

Abychom mohli tříkrálové požehnání předat co největšímu počtu domácností, hledáme stále tříkrálové koledníky (děti i dospělé) a vedoucí skupinek (nad 15 let).

Kdo je ochoten koledovat a tak podpořit dobrou věc, může se ozvat koordinátorce Tříkrálové sbírky Marii Hanušové na tel. 604 175 518, nebo napsat na mail tks@charitaopava.cz. Všichni zájemci budou vřele vítáni.

 

Kdo se může stát koledníkem?

Každý, kdo chce rozdávat radost a pomáhat ostatním, kteří pomoc potřebují.

 

Proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet?

V naší zemi má koledování spojené s žehnáním domů na svátek Tří králů dlouhou tradici.

Na dveře domů píšeme požehnanou křídou K+M+B+letopočet (nebo správněji C+M+B+letopočet).  U písmen se nejedná o zkratky jmen Tří králů (to dodala až lidová tvořivost), ale jde o počáteční písmena z latinského  Christus mansionem benedikat, což překládáme jako Kristus ať žehná tomuto domu – po celý rok, proto ten letopočet. Křížky pak jsou symbolem požehnání nebo také Boha Otce, Syna a Ducha svatého – nejde tedy o znaménko plus smiley.

 

Co dělat, když chci, aby mě koledníci navštívili?

Pokud Vás koledníci v předchozích letech nenavštívili a přesto byste je rádi uvítali, můžete poslat do konce roku 2019 prosbu emailem na adresu tks@charitaopava.cz či SMS na číslo 604 175 518. Zařídíme, že v lednu 2020 na Vaše dveře Kašpar s Melicharem a Baltazarem určitě zaklepou!

 

Co dělat, když nepřijdou koledníci a přesto chci přispět?

Koledníci k Vám domů nepřišli, už je leden a Vy byste přesto chtěli přispět?

Můžete přijít přímo do Charity Opava, Přemyslovců 26, 747 07, Opava-Jaktař, kde je na recepci možnost přispět do pokladničky.

Dalším místem, kde je možno se připojit k Tříkrálové sbírce, je Obchůdek Charity v prodejním centru TERNO v Opavě-Jaktaři.

V centru Opavy pak můžete přispět na třech místech:

  • V obchůdku na Kolářské ulici č. 14, Opava (naproti kinu Mír)
  • V obchůdku Charity Opava v Obchodním centru BREDA & WEINSTEIN (poblíž hlavní pošty)
  • Na faře při konkatedrále P. Marie, Almužnická 2, Opava

 

Slavnostní Tříkrálový průvod Opavou

Srdečně Vás zveme k účasti v Tříkrálovém průvodu, který proběhne v pondělí 6. ledna 2020 od 16 hodin ve spolupráci s herci Slezského divadla v Opavě. Zahájíme ho pod Ptačím vrchem. V  čele průvodu půjde živý velbloud, následován Třemi králi pod baldachýnem a posly s dary. Do rytmu zahrají bubeníci a zazpívá pěvecký sbor Domino.

Přes Ostrožnou ulici pak všichni dojdou ke Slezskému divadlu v Opavě, kde se Tři králové a jejich doprovod pokloní u jesliček Ježíškovi, Marii i Josefovi a předají jim dary. Všechny koledníky pak požehná opavský děkan Jan Czudek.

Velkou atrakcí pro děti mohou být také živé ovečky nebo fotokoutek, kde si mohou udělat pamětní fotografii třeba s velbloudem.

Bude pěkné, když děti přijdou v kostýmech Tří králů.

 

Akce pro koledníky

Losování o chytré mobilní telefony a další věcné ceny

Jak se můžete zúčastnit? Vedoucí skupinek od nás dostanou soutěžní slosovací lístky, které musíte po každém koledování vyplnit a které pak vedoucí odevzdají spolu s pokladničkou. Za každý den koledování tedy můžete získat jeden lístek. Čím více lístků budete mít, tím větší je šance, že bude při slavnostním losování po Tříkrálové sbírce z osudí vytažen právě ten váš.

Děti do 9 let soutěží o věcné ceny, děti starší 9 let soutěží o mobilní telefony.

 

Soutěž o nejkrásnější tříkrálové foto nebo selfie

Pošlete nám fotografii nebo selfie z vašeho koledování!

Nejlepší snímky budou zveřejněny v REGIONU OPAVSKO i na webových stránkách Charity Opava a jejich autoři vyhrají knižní poukázky.

Fotografie zasílejte do středy 22. ledna 2020 na mail trikralovka-selfie@charitaopava.cz. Hodnotit se bude originalita fotografie i kostýmů a celkový dojem.

 

Soutěž o nejlepšího tříkrálového spisovatele

Patříte-li k těm, kteří rádi píší příběhy nebo básničky (ať už jste velcí nebo ještě malí), je tato literární soutěž určena právě Vám. Napište nám o svých zážitcích z koledování. Stačí pár řádků, ale můžete se také rozepsat a zaznamenat, co pěkného nebo i smutného jste během příprav nebo samotného koledování zažili. Co Vás rozesmálo, dojalo či rozplakalo. Ty nejlepší příspěvky zveřejníme a odměníme při slavnostním vyhodnocení TKS v kině Mír. Příspěvky posílejte na mail tks@charitaopava.cz nebo pošlete na adresu Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava – Jaktař do pátku 24. 1. 2020.

 

Slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky a soutěží, losování o ceny a promítání

Srdečně zveme všechny koledníky na slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky, které se uskuteční ve středu 29. ledna 2020 v 16.00 v kině Mír v Opavě.

V rámci programu budou vyhlášeny výsledky fotosoutěže, výsledky literární soutěže,  proběhne losování o stavebnice LEGO (děti do 9 let) a  o mobilní telefony (děti od 9 let). Jména výherců soutěží budou následně zveřejněna na webových stránkách. Na závěr bude promítnuta pohádka Hodinářův učeň.

 

Bruslení - akce pro koledníky

I letos budou mít koledníci možnost si zdarma zabruslit, a to hned první den jarních prázdnin, tedy v pondělí 3. února 2020 na zimním stadionu v Opavě od 11 do 12.30 hodin.

 

Sluníčkové odpoledne

Pro koledníky Tříkrálové sbírky je také určeno zábavné Sluníčkové odpoledne, které pořádáme vždy na konci června v areálu Charity v Jaktaři.

 

Kontakt na koordinátora Tříkrálové sbírky 2020

Marie Hanušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2020

E-mail: tks@charitaopava.cz

Tel. 604 175 518

Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07  Opava-Jaktař

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům