Tříkrálová sbírka

 

Vítáme Vás na stránkách Tříkrálové sbírky!
Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v naší zemi Její výnos každoročně putuje prostřednictvím Charity ČR na pomoc lidem v nouzi.

Nyní už začínáme připravovat další ročník, který proběhne od 1. do 14. ledna 2024. Oslovujeme naše stálé spolupracovníky a také hledáme koledníky nové. Máte-li chuť, se koledování zúčastnit, rádi mezi sebou přivítáme nové malé i velké koledníky. Stačí se přihlásit koordinátorce tříkrálové sbírky. smiley


Děkujeme všem spolupracovníkům a dobrovolníkům.
Děkujeme také všem štědrým dárcům.

 

 

Termín Tříkrálové sbírky 2024

O sbírce

Kde budou vaše dary pomáhat?

Akce pro koledníky

Soutěž o nejlepší tříkrálové foto

Proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet?

Video - Jak koledovat

Návrh scénáře návštěvy Tří králů (pdf)

Výsledky Tříkrálové sbírky

Fotokoutek - Tříkrálový průvod 2020

Rozdělení sbírky

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky

Soubory ke stažení

 

Termín Tříkrálové sbírky 2024

Tříkrálová sbírka 2024  bude probíhat v celé ČR od pondělí 1.ledna do neděle 14. ledna 2024. Možnost zúčastnit se koledy online a přispět na tříkrálový účet platí až do konce ledna 2024.

Místa, kde můžete v Opavě přispět do statické TKS pokladničky

 

O sbírce

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou akcí v České republice. Má více než dvacetiletou tradici. Do její organizace se jen na Opavsku zapojuje každoročně přibližně 1 400 dobrovolníků.
Stala se svátkem lidské vzájemnosti – koledníci v kostýmech tří králů obdarovávají zpěvem, přáním Božího požehnání a všeho dobrého v novém roce a nabízejí dárcům možnost přispět finančním darem. Tyto finanční dary pak prostřednictvím Charity ČR pomáhají tisícům potřebných.

Kde budou vaše dary pomáhat?

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2024, který připadne Charitě Opava,  máme v plánu využít na pomoc seniorům a vážně nemocným pacientům, o které se naše terénní služby starají v jejich domácím prostředí. Naším dalším záměrem je podpora chráněného zaměstnávání v našich chráněných dílnách. Charita Opava poskytuje také chráněné bydlení lidem se zrakovým postižením, lidem s mentálním znevýhodněním a psychicky nemocným. Část výtěžku bychom rádi využili jako spoluúčast na projektech vedoucích k rekonstrukcím chráněných bydlení tak, aby odpovídaly předepsaným standardům. 

Akce pro koledníky

Pátek 5. ledna  v 18 hod. u sv. Vojtěcha na Dolním nám. – předvečer Slavnosti Tří  králů - mše svatá s požehnáním koledníkům. Bylo by hezké, kdyby děti přišly v kostýmech nebo alespoň s korunkami.

Úterý 6. února v 16 hod. v kině Mír v Opavě slavnostní vyhodnocení sbírky – losování o ceny – menší děti  stavebnice LEGO, starší děti  losování o chytrý mobil, sluchátka, reproduktory apod., vyhodnocení soutěží

Pondělí 4. března v 11 hod. – bruslení na náhradní ledové ploše v Opavě
Duben 2024 (bude upřesněno) plavání v aquaparku v Kravařích.

Soutěž o nejlepší tříkrálové foto

 

Proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet?

V naší zemi má koledování spojené s žehnáním domů na svátek Tří králů dlouhou tradici.

Na dveře domů píšeme požehnanou křídou K+M+B+letopočet (nebo správněji C+M+B+letopočet).  U písmen se nejedná o zkratky jmen Tří králů (to dodala až lidová tvořivost), ale jde o počáteční písmena z latinského  Christus mansionem benedicat, což překládáme jako Kristus ať žehná tomuto domu – po celý rok, proto ten letopočet. Křížky pak jsou symbolem požehnání nebo také Boha Otce, Syna a Ducha svatého – nejde tedy o znaménko plus. smiley

 

Rozdělení sbírky

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 
65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, zůstává tedy rovněž v regionu, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí a do krizového fondu při mimořádných událostech, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

 

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky

Marie Hanušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky

E-mail: tks@charitaopava.cz

Tel. 604 175 518

Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07  Opava-Jaktař

Soubory ke stažení

Scénář ke koledování

slosovací lístky TKS 2024

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům