Tříkrálová sbírka

Devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky je zdárně za námi. Již v lednu jsme ve spolupráci s obecními úřady 67 obcí a s Magistrátem města Opavy rozpečetili všech 384 pokladniček. Na Opavsku se letos vybralo neuvěřitelných 2 326 492 Kč.

Velmi si vážíme spolupráce se všemi koledníky a koordinátory v jednotlivých obcích, velké poděkování patří všem, kteří se do sbírky jakýmkoli způsobem zapojili. Díky jejich ochotě zúčastnit se Tříkrálové sbírky můžeme v Charitě Opava lépe pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.

 

Termín Tříkrálové sbírky 2019

Kde budou vaše dary pomáhat?

Co se pořídilo z vykoledovaných prostředků při Tříkrálové sbírce v roce 2018

Co dělat, když se chci stát koledníkem?

Kdo se může stát koledníkem?

Proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet?

Co dělat, když chci, aby mě koledníci navštívili?

Co dělat, když nepřijdou koledníci a přesto chci přispět?

Video - Jak koledovat

Návrh scénáře návštěvy Tří králů (pdf)

Slavnostní Tříkrálový průvod Opavou

Akce pro koledníky

Výsledky Tříkrálové sbírky

Fotokoutek - Tříkrálový průvod 2019

Kontakt na koordinátora Tříkrálové sbírky 2019

 

Termín Tříkrálové sbírky 2019

Tříkrálová sbírka 2019  proběhne na Opavsku od úterý 1. do pondělí 14. ledna 2019.

 

Kde budou vaše dary pomáhat?

Výnos z Tříkrálové sbírky 2019 plánujeme využít na pomoc:

 • nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, kterým naše terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba a mobilní hospic, pomáhají v domácím prostředí. Plánujeme pořízení auta na CNG a nákup zdravotnického materiálu.
 • zaměstnancům, znevýhodněným na trhu práce svým hendikepem, kteří nacházejí uplatnění v našich Chráněných dílnách. Pro ně bychom rádi zlepšili pracovní podmínky.
 • lidem s mentálním a duševním onemocněním neumístitelným na otevřeném ani chráněném trhu práce. I těmto klientům bychom rádi zlepšili podmínky v místě, kde využívají naše služby.  
 • osobám s mentálním a zrakovým postižením, jimž poskytujeme chráněné bydlení, které rovněž potřebuje řadu úprav a zkvalitnění.

 

Co se pořídilo z vykoledovaných prostředků při Tříkrálové sbírce v roce 2018

Vaše dary v částce 2 190 037,- korun nám umožnily například:

 • nákup zdravotnického materiálu a automobilu pro ošetřovatelskou a hospicovou službu, která pečuje o nemocné seniory a pacienty v terminálním stádiu
 • pořízení klimatizační jednotky administrativních prostor terénních služeb
 • stavební úpravy sociálně terapeutické dílny Radost (z důvodů zvýšené poptávky po této službě) ta pomáhá osobám s mentálním nebo duševním postižením
 • stavební úpravy (zřízení prostoru pro telefonickou konzultaci) střediska Naděje, které je připraveno podat pomocnou ruku lidem v krizi nebo hmotné nouzi
 • pořízení vozidla pro Chráněné technické dílny, které nabízí uplatnění lidem, nemohoucím sehnat práci z důvodu různých handicapů

 

Co dělat, když se chci stát koledníkem?

Abychom mohli tříkrálové požehnání předat co největšímu počtu domácností, hledáme stále tříkrálové koledníky (děti i dospělé) a vedoucí skupinek (nad 15 let).

Kdo je ochoten koledovat a tak podpořit dobrou věc, může se ozvat koordinátorce Tříkrálové sbírky Marii Hanušové na tel. 604 175 518, nebo napsat na mail tks@charitaopava.cz. Všichni zájemci budou vřele vítáni.

 

Kdo se může stát koledníkem?

Každý, kdo chce rozdávat radost a pomáhat ostatním, kteří pomoc potřebují.

 

Proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet?

V naší zemi má koledování spojené s žehnáním domů na svátek Tří králů dlouhou tradici.

Na dveře domů píšeme požehnanou křídou K+M+B+letopočet (nebo správněji C+M+B+letopočet).  U písmen se nejedná o zkratky jmen Tří králů (to dodala až lidová tvořivost), ale jde o počáteční písmena z latinského  Christus mansionem benedikat, což překládáme jako Kristus ať žehná tomuto domu – po celý rok, proto ten letopočet. Křížky pak jsou symbolem požehnání nebo také Boha Otce, Syna a Ducha svatého – nejde tedy o znaménko plus smiley.

 

Co dělat, když chci, aby mě koledníci navštívili?

Pokud Vás koledníci v předchozích letech nenavštívili a přesto byste je rádi uvítali, můžete poslat do konce roku 2018 prosbu emailem na adresu tks@charitaopava.cz či SMS na číslo 604 175 518. Zařídíme, že v lednu 2019 na Vaše dveře Kašpar s Melicharem a Baltazarem určitě zaklepou!

 

Co dělat, když nepřijdou koledníci a přesto chci přispět?

Koledníci k Vám domů nepřišli, už je leden a Vy byste přesto chtěli přispět?

Můžete přijít přímo do Charity Opava, Přemyslovců 26, 747 07, Opava-Jaktař, kde je na recepci možnost přispět do pokladničky.

Dalším místem, kde je možno se připojit k Tříkrálové sbírce, je Obchůdek Charity v prodejním centru TERNO v Opavě-Jaktaři.

V centru Opavy pak můžete přispět na třech místech:

 • V obchůdku na Kolářské ulici č. 14, Opava (naproti kinu Mír)
 • V obchůdku Charity Opava v Obchodním centru BREDA & WEINSTEIN (poblíž hlavní pošty)
 • Na faře při konkatedrále P. Marie, Almužnická 2, Opava

 

Slavnostní Tříkrálový průvod Opavou

Srdečně Vás zveme k účasti v Tříkrálovém průvodu, který proběhne v pátek 4. ledna 2019 od 16 hodin ve spolupráci s herci Slezského divadla v Opavě. Zahájíme ho pod Ptačím vrchem. V  čele průvodu půjde živý velbloud, následován Třemi králi pod baldachýnem a posly s dary. Do rytmu opět zahraje bubenický orchestr Boris a zazpívá pěvecký sbor Domino.

Přes Ostrožnou ulici pak všichni dojdou ke Slezskému divadlu v Opavě, kde se Tři králové a jejich doprovod pokloní u jesliček Ježíškovi, Marii i Josefovi a předají jim dary. Všechny koledníky pak požehná opavský děkan Jan Czudek.

Velkou atrakcí pro děti mohou být také živé ovečky nebo fotokoutek, kde si mohou udělat pamětní fotografii třeba s velbloudem.

Bude pěkné, když si přinesete zvonečky a děti když přijdou v kostýmech Tří králů.

 

Akce pro koledníky

Soutěž o chytré mobilní telefony

Ani letos nebude chybět populární soutěž o chytré mobilní telefony pro koledníky, tentokrát o šest modelů Samsung Galaxy J3.

Jak se jí můžete zúčastnit? Vedoucí skupinek od nás dostanou soutěžní slosovací lístky, které musíte po každém koledování vyplnit a které pak vedoucí odevzdají spolu s pokladničkou. Za každý den koledování tedy můžete získat jeden lístek. Čím více lístků budete mít, tím větší je šance, že bude při slavnostním losování po Tříkrálové sbírce z osudí vytažen právě ten váš. :)

Soutěž je určena dětem nad devět let, ty menší mohou vyhrát hodnotné poukázky do aquaparku Kravaře.

 

Soutěž o nejkrásnější tříkrálové foto nebo selfie

Pošlete nám fotografii nebo selfie z vašeho koledování!

Nejlepší snímky budou zveřejněny v REGIONU OPAVSKO i na webových stránkách Charity Opava a jejich autoři vyhrají knižní poukázky.

Fotografie zasílejte do 18. ledna 2019 na mail trikralovka-selfie@charitaopava.cz. Hodnotit se bude originalita fotografie i kostýmů a celkový dojem.

 

Soutěž o nejlepšího tříkrálového spisovatele

Patříte-li k těm, kteří rádi píší příběhy nebo básničky (ať už jste velcí nebo ještě malí), je tato literární soutěž určena právě Vám. Napište nám o svých zážitcích z koledování. Stačí pár řádků, ale můžete se také rozepsat a zaznamenat, co pěkného nebo i smutného jste během příprav nebo samotného koledování zažili. Co Vás rozesmálo, dojalo či rozplakalo. Ty nejlepší příspěvky zveřejníme a odměníme při slavnostním vyhodnocení TKS v kině Mír. Příspěvky posílejte na mail tks@charitaopava.cz nebo pošlete na adresu Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava – Jaktař do pátku 25. 1. 2019.

 

Slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky a soutěží, losování o ceny a promítání

Srdečně zveme všechny koledníky na slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky, které se uskuteční ve středu 30. ledna 2019 v 15.30 v kině Mír v Opavě.

V rámci programu budou vyhlášeny výsledky fotosoutěže, výsledky literární soutěže,  proběhne losování o poukázky do aquaparku (děti do 9 let) a  o mobilní telefony Samsung Galaxy J3 (děti od 9 let). Jména výherců soutěží budou následně zveřejněna na webových stránkách. Na závěr bude promítnuta pohádka Yeti: Ledové dobrodružství.

 

Bruslení - akce pro koledníky

I letos budou mít koledníci možnost si zdarma zabruslit, a to hned první den jarních prázdnin, tedy v pondělí 11. března 2019 na zimním stadionu v Opavě od 11 do 12.30 hodin.

 

Plavání v Aquaparku Kravaře

Na tradiční kolednické plavání Vás pozveme v pátek 26. dubna 2019 v době od 20 do 21 hodin. Jelikož kapacita aquaparku je limitována, hlaste se prosím od 10. dubna 2019 na email tks@charitaopava.cz.

 

Sluníčkové odpoledne

Pro koledníky Tříkrálové sbírky je také určeno zábavné Sluníčkové odpoledne, které pořádáme vždy na konci června v areálu Charity v Jaktaři.

 

Kontakt na koordinátora Tříkrálové sbírky 2019

Marie Hanušová
koordinátorka Tříkrálové sbírky 2019

E-mail: tks@charitaopava.cz

Tel. 604 175 518

Charita Opava
Přemyslovců 26
747 07  Opava-Jaktař

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům