Tříkrálová sbírka

 

Vítáme Vás na stránkách Tříkrálové sbírky 2021!

Vážení a milí dárci a spolupracovníci,
jak jsme Vás průběžně informovali, online část letošní mimořádné Tříkrálové sbírky byla prodloužena až do konce dubna.
Nyní už známe výsledek letošní online koledy pro Charitu Opava, který činí 409 064 Kč. Celkový výsledek Tříkrálové sbírky na Opavsku dosáhl částky 1 667 106 Kč.
Podrobné výsledky z jednotlivých obcí najdete níže v oddílu Výsledky Tříkrálové sbírky.

Ze srdce děkujeme všem dárcům a spolupracovníkům!

Děkujeme Vám za Vaši štědrost!

Termín Tříkrálové sbírky 2021

O sbírce

Kde budou vaše dary pomáhat?

Co se pořídilo z vykoledovaných prostředků při Tříkrálové sbírce v roce 2020

Proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet?

Video - Jak koledovat

Návrh scénáře návštěvy Tří králů (pdf)

Akce pro koledníky

Výsledky Tříkrálové sbírky

Fotokoutek - Tříkrálový průvod 2020

Rozdělení sbírky

Kontakt na koordinátora Tříkrálové sbírky 2020

 

Termín Tříkrálové sbírky 2021

Tříkrálová sbírka 2021 probíhala v celé ČR od pátku 1. do neděle 24. ledna 2021. Možnost zúčastnit se koledy online a přispět na tříkrálový účet platí až do konce dubna 2021.

 O sbírce

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou akcí v České republice. Má dvacetiletou tradici. Do její organizace se jen na Opavsku zapojuje každoročně přibližně 1400 dobrovolníků.
Stala se svátkem lidské vzájemnosti – koledníci v kostýmech tří králů obdarovávají zpěvem, přáním Božího požehnání a všeho dobrého v novém roce a nabízejí dárcům možnost přispět finančním darem. Tyto finanční dary pak prostřednictvím Charity ČR pomáhají tisícům potřebných.

Kde budou vaše dary pomáhat?

Výnos z Tříkrálové sbírky 2021 plánujeme využít na pomoc:

  • Nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, kterým naše terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba a mobilní hospic Pokojný přístav, pomáhají v domácím prostředí. Pro ně potřebujeme pořídit osobní automobil na CNG, a také zdravotnický a ochranný materiál.
  • Lidem s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním, kterým poskytujeme služby v sociálně terapeutické dílně Radost. Rádi bychom vykoledované peníze použili na finanční spoluúčast dlouho plánované rozsáhlé přestavby, která už začala a je financovaná z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Co se pořídilo z vykoledovaných prostředků při Tříkrálové sbírce v roce 2020

Vaše dary nám umožnily například podpořit naše terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba a mobilní hospic Pokojný přístav. Všechny tři služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem v domácím prostředí. Pro ně jsme mohli pořídit polohovací postele, invalidní vozíky, kyslíkové koncentrátory a další zdravotnický a ochranný materiál. 

Velkou radost nám udělalo (a mnoho sil nás stálo smiley) dokončení přestavby a přestěhování chráněných dílen. Tuto přestavbu jsme mohli dokončit  i díky Vašim darům. V Chráněných dílnách Charity Opava nachází smysluplné zaměstnání více než 160 lidí s nejrůznějšími handicapy, kteří by jinak neměli možnost si práci najít

Také ve stacionáři Mraveneček, který poskytuje služby mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením, jsme mohli udělat dílčí úpravy, které nám pomohou vylepšit prostředí, ve kterém se naši klienti pohybují. 

A nakonec - v charitním středisku Naděje, které poskytuje pomoc lidem v krizi, jsme díky Vašim darům mohli udělat drobnou stavební úpravu, která umožní

zajistit nerušený, diskrétní prostor.

Proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet?

V naší zemi má koledování spojené s žehnáním domů na svátek Tří králů dlouhou tradici.

Na dveře domů píšeme požehnanou křídou K+M+B+letopočet (nebo správněji C+M+B+letopočet).  U písmen se nejedná o zkratky jmen Tří králů (to dodala až lidová tvořivost), ale jde o počáteční písmena z latinského  Christus mansionem benedikat, což překládáme jako Kristus ať žehná tomuto domu – po celý rok, proto ten letopočet. Křížky pak jsou symbolem požehnání nebo také Boha Otce, Syna a Ducha svatého – nejde tedy o znaménko plus smiley.

 

Akce pro koledníky

1. Soutěž o nejkrásnější tříkrálové foto nebo selfie

Pošlete nám fotografii nebo selfie z vašeho koledování! Nejlepší snímky vyhodnotí odborná komise a budou zveřejněny v REGIONU OPAVSKO i na webových stránkách Charity Opava a jejich autoři vyhrají hodnotné ceny.
Fotografie zasílejte do neděle 24. ledna 2021 na mail trikralovka-selfie@charitaopava.cz. 

2. Soutěž o skvělé video #koledaopava2021

Sdílejte fotky nebo videa s hashtagem #koledaopava2021 a soutěžte o super ceny. Všechny příspěvky s tímto hashtagem zařadíme do slosování a vylosujeme tři šťastlivce, kteří od nás dostanou dárek. Počet příspěvků na jednu osobu není omezen. Čím více toho nasdílíte, tím větší šanci na výhru máte. Se stejnou fotografií se můžete zúčastnit obou soutěží.
Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním soutěžní fotky, obrázku nebo videa na našem webu, případně na sociálních sítích nebo v tištěných materiálech Charity Opava.

3. Soutěž o nejlepšího tříkrálového spisovatele

Patříte-li k těm, kteří rádi píší příběhy nebo básničky (ať už jste velcí nebo ještě malí), je tato literární soutěž určena právě Vám. Napište nám o svých zážitcích z koledování. Stačí pár řádků, ale můžete se také rozepsat a zaznamenat, co pěkného nebo i smutného jste během příprav nebo samotného koledování zažili. Co Vás rozesmálo, dojalo či rozplakalo. Ty nejlepší příspěvky zveřejníme a odměníme. Příspěvky posílejte na mail tks@charitaopava.cz nebo pošlete na adresu Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava – Jaktař do neděle 24. 1. 2021.

 

Bruslení  a plavání - akce pro koledníky

Zatím nemůžeme pořádat žádné hromadné akce. Bude-li to možné na jaře, rádi pozveme všechny koledníky k bruslení na zimním stadionu a k plavání v aquaparku. smiley

Sluníčkové odpoledne

Pro koledníky Tříkrálové sbírky je také určeno zábavné Sluníčkové odpoledne, které pořádáme vždy na konci června v areálu Charity v Jaktaři.

 

Rozdělení sbírky

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 
65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí a do krizového fondu při mimořádných událostech, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

 

Kontakt na koordinátora Tříkrálové sbírky 2021

Marie Hanušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2021

E-mail: tks@charitaopava.cz

Tel. 604 175 518

Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07  Opava-Jaktař

 

Aktuality střediska

Děkan Václav Koloničný požehnal křídy na Tříkrálovou sbírku 2022

Počátkem září by určitě málokoho napadlo zaobírat se Tříkrálovou sbírkou. To ale nemůže platit pro její organizátory. Tříkrálová sbírka sice startuje až 1. ledna, ale aby vše klaplo podle plánu, je zapotřebí tuto akci, které se účastní stovky dobrovolníků, organizovat s velkým předstihem. Letošním prvním krokem bylo požehnání tříkrálových kříd pro koledníky, o které se na mši za Charitu Opava postaral nový opavský děkan Václav Koloničný.

Více aktualit

Děkujeme partnerům