Pomáhejte s námi

 

 

POMÁHEJTE S NÁMI

Posláním Charity Opava je poskytovat profesionální služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby znevýhodněné na běžném trhu práce. Naše poslání provádíme v duchu křesťanské lásky a s ohledem na jedinečnost a důstojnost každého člověka.

Bez Vás - našich dárců a podporovatelů - by nebyl náš záměr uskutečnitelný, naše snahy zúročeny a naše služby poskytovány v takovém měřítku, s takovým dosahem a pro tolik potřebných. 

 

Možnosti podpory:

FINANČNÍ DAR
MATERIÁLNÍ DAR
DÁRCOVSKÁ VÝZVA
FIREMNÍ PARTNERSTVÍ
ODKAZ V ZÁVĚTI
DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

 

FINANČNÍ DAR

 • Převodem na náš účet

  Číslo účtu: 154871941/0300, účet vedený u ČSOB, a. s.
  IBAN: CZ8603000000000154871941
  Swift: CEKOCZPP

  Variabilní symboly pro jednotlivé aktivity:
   01 - Činnost Charity - obecná podpora
   02 - Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách
   05 - Denní stacionář pro seniory
   08 - Humanitární pomoc
   09 - Křesťanská knihovna
   13 - Občanská poradna
   14 - Masážní centrum
   15 - Chráněné a podporované bydlení
   17 - Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
   18 - Charitní pečovatelská služba (CHPS)
   20 - Mobilní hospic Pokojný přístav
   99 - Mraveneček
  420 - Radost - sociálně terapeutická dílna
  511 - Chráněné dílny Charity Opava

  Chcete-li, můžete využít daňové zvýhodnění dárců.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE!

 

 • Přispěním do veřejné sbírky

  Veřejná sbírka je povolena na základě Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje s č. j. MSK 145491/2014, sp. zn.: VŽ/28269/2014/Bar.

  Číslo účtu: 154872573/0300 účet vedený u ČSOB, a. s.

  Účel konání veřejné sbírky: shromažďování finančních prostředků na humanitární pomoc lidem v nouzi a na realizaci charitních projektů (Dům pro zrakově postižené, Chráněné a podporované bydlení, Mraveneček – denní stacionář, Radost – sociálně terapeutická dílna, Wellnes centrum, Charitní ošetřovatelská služba, Pokojný přístav – hospicová péče, Charitní pečovatelská služba, Denní stacionář pro seniory, Občanská poradna, Naděje – středisko krizové pomoci, Chráněné dílny) a činnosti Klubu sv. Anežky.
   

MATERIÁLNÍ DAR

Rádi byste našim klientům darovali např. trvanlivé potraviny či hygienické prostředky? Vaše dary rádi předáme těm, kteří je potřebují.

Nábytek, kompenzační pomůcky aj.? Fotky nabízených věcí zašlete na info@charitaopava.cz, my Vám dáme vědět, zda a kde jsme schopni je využít.

DĚKUJEME VÁM!

 

DÁRCOVSKÁ VÝZVA

Oslavte s námi své narozeniny nebo jinou životní událost, uběhněte pro nás maraton, přeplavejte La Manche. Čelte výzvám spolu s námi! Více o této formě dárcovství naleznete zde.

My Vás v tom rádi podpoříme - kontaktujte nás na melarova@charitaopava.cz .

 

FIREMNÍ PARTNERSTVÍ

Podporu a spolupráci s firmami vítáme. Partnerství s důvěryhodnou charitativní organizací je velké a hodnotné plus na žebříčku společenské odpovědnosti každé firmy.
Kontaktujte fundraisera, rád s Vámi probere možnosti spolupráce.

Číslo účtu: 154871941/0300, účet vedený u ČSOB, a. s.
IBAN: CZ8603000000000154871941
Swift: CEKOCZPP

Právnické osoby mohou využít možnosti odpočtu daru od základu daně.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE!

 

ODKAZ V ZÁVĚTI

Pomáháte za života? Můžete i po něm. Sepsáním poslední vůle zabezpečíte svou rodinu i blízké a lze pamatovat také na charitu. Pokud by to měla být Charita Opava, přijmeme Vaše rozhodnutí s obrovskou pokorou a ve velké úctě. Rádi Vám poskytneme potřebné informace a podporu. Kontaktujte, prosím, Jana Hanuše.

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

 • Tříkrálová sbírka
   
 • Čas s klienty
  Chcete spolu s námi pomáhat druhým lidem a zároveň smysluplně využít svůj volný čas? Staňte se  DOBROVOLNÍKEM, člověkem, který dělá neobyčejné věci pro potřebné lidi! Kontakt: personalni@charitaopava.cz

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ

Fyzickým i právnickým osobám vystavíme potvrzení o daru pro snížení daňového základu, stačí zaslat potřebné údaje (jméno, příjmení nebo název firmy, adresu sídla, IČO) na e-mailovou adresu melarova@charitaopava.cz. V případě, že jste nám v minulosti dar již poskytli a nedošlo ke změně ve Vašich údajích, nemusíte nic vyplňovat, potvrzení o daru Vám bude automaticky vystaveno a zasláno na začátku následujícího roku. 

Děkujeme všem, kteří nám v uplynulém období přispěli finančním darem. Poskytnutá data zpracováváme dle platné legislativy a jsou u nás v naprostém bezpečí. Se zásadami a principy ochrany osobních dat se můžete seznámit zde.

DĚKUJEME VÁM, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT.


 

Děkujeme všem našim příznivcům, jak novým tak i těm, se kterými spolupracujeme již několik let a zdůrazňujeme, že bez Vaší důvěry, štědrosti a pomoci by naše činnost nebyla vůbec možná. Každého příspěvku si vážíme, i sebemenší příspěvek má velikou hodnotu. Je nám proto ctí Vám všem poděkovat za to, že díky Vaší přízni můžeme pomáhat potřebným.

 

 

Moravskoslezký kraj Úřad práce Statutární město Opava 

             OSA partner                

Partner internetu

Děkujeme partnerům