Fotosoutěž "Můj svět"

Fotosoutěž MŮJ SVĚT

 pořádá Charita Opava

s partnerstvím společnosti

  

FOTOSOUTĚŽ MŮJ SVĚT ZACHYCUJE NEOPAKOVATELNÉ OKAMŽIKY A UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ CHARIT ČESKÉ REPUBLIKY

Když jsem byl v roce 2007 osloven ředitelem Charity Opava Janem Hanušem a jedním ze zaměstnanců charitní keramické dílny Štefanem Gúberem, abych se ujal porotování fotografické soutěže MŮJ SVĚT, nemohl jsem předvídat, že se stane tak populární a že přežije.

Soutěže se účastní zaměstnanci, dobrovolníci a od šestého ročníku také klienti Charit z celé České republiky a své snímky posílají hned do několika různých kategorií, jako například „Portrét“, „Život kolem nás“ či „Jak to vidím já“. Do poroty jsem přizval svého kolegu a kamaráda Jiřího Siostrzonka, pedagoga Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, na místě třetího porotce se za dobu soutěže vystřídalo více lidí, až ho nakonec na několik posledních ročníků zaujal Zdeněk Kovářík, regionální manažer partnerské firmy Asekol pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Mnohdy není naše rozhodování jednoduché, protože hodně diskutujeme o formě i obsahu. Důraz klademe především na obsahovou a ideovou stránku fotografií. Obdivuji a vážím si všech, kteří mají odvahu zúčastnit se. Výběr fotografií, které zaujmou porotu, je potom vystaven premiérově v krásně rekonstruované Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. Při této příležitosti jsou udělována čestná uznání výhercům jednotlivých kategorií, výstavní kolekce pak putuje po celé České republice a mnohé fotografie jsou publikovány i v tisku.

Fotografie je současný prostředek k zachycení neopakovatelných okamžiků a událostí, portrétů zajímavých lidí, krajiny. Je to paměť života.

Jindřich ŠTREIT, patron a porotce fotosoutěže MŮJ SVĚT

Aktuality střediska

Fotosoutěž Můj svět se představila v Třebíčí, odkud pochází všichni tři zlatí medailisté

Po opavské premiéře se v pátek 12. dubna představily nejlepší fotografie aktuálního ročníku fotosoutěže Můj svět také na Vernisáži v POP UP galerii v Třebíči. Bylo to více než namístě, protože autoři z Třebíče v šestnáctém ročníku této soutěže určené zaměstnancům, dobrovolníkům a klientům Charit celé republiky, posbírali nejvíce ocenění včetně všech třech prvních míst jednotlivých kategorií.

Více aktualit

Děkujeme partnerům