Fotosoutěž "Můj svět"

Fotosoutěž MŮJ SVĚT

 pořádá Charita Opava

s partnerstvím společnosti

  

 

Ředitel Charity Opava Jan Hanuš a předseda představenstva kolektivního systému ASEKOL Jan Vrba mají to potěšení společně vyhlásit 

11. ročník celonárodní fotografické soutěže MŮJ SVĚT

1. kategorie: Portrét (Tváře lidí Charity)

2. kategorie: Život kolem nás (Události Charity pohledem těch, kteří pro ni pracují)

3. kategorie: Jak to vidím já (Život Charity pohledem našich klientů)

Snímky bude hodnotit odborná komise ve složení: Prof. Mgr. Jindřich ŠTREIT, dr. h. c. – profesionální fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Doc. Jiří SIOSTRZONEK, Ph.D. – pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a Bc. Zdeněk KOVÁŘÍK, Dis – regionální manažer pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, ASEKOL a. s.

Fotosoutěž amatérských fotografů, kteří jsou jakkoli spjati s Charitami celé České republiky, vstupuje do druhého desetiletí. „Když jsem byl v roce 2007 osloven, abych se ujal porotování fotografické soutěže MŮJ SVĚT, nemohl jsem předvídat, že se stane tak populární,“ říká světoznámý uznávaný fotograf prof. Jindřich Štreit, patron této fotosoutěže a člen odborné komise, která vybírá vítězné snímky z každé ze tří kategorií. Obesílají je nejen zaměstnanci, ale také dobrovolníci a klienti Charit, protože ti všichni dohromady tvoří široké společenství lidí, kteří se potkávají při pomoci potřebným ve svém okolí. I o tom vypovídá velké množství fotografií, které do soutěže každoročně dochází.

Zapojte se i Vy do fotosoutěže MŮJ SVĚT, Vaše snímky se stanou součástí neopakovatelného svědectví o síle lidské vzájemnosti a solidarity. Spolu s komisí se již teď těšíme na Vaše snímky! Slavnostní vernisáž oceněných fotografií, spojená nejen s tradičním kulturním programem, ale také s představením výpravné knihy DESET LET FOTOSOUTĚŽE MŮJ SVĚT, vydané díky podpoře Moravskoslezského kraje, se uskuteční 6. března 2019 v krásných prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě. Poté bude výstava opět celý rok 2019 putovat po dalších městech České republiky.

V každé kategorii budou oceněni tři vítězové, na které čekají hodnotné ceny včetně čestných uznání poroty. Podrobná pravidla soutěže, jejíž uzávěrka proběhne 30. ledna 2019, najdete v přiloženém letáku.

Kontakt: Ivo Mludek, Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava,tel.: 604 221 266, mludek@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům