Knihovna křesťanské literatury

Základní informace

Knihovna křesťanské literatury je součástí Klubu svaté Anežky, dobrovolného sdružení Charity Opava.

Její sídlo je v přízemí fary minoritského kláštera, kostela Sv. Ducha v Opavě, Masarykova 39.

Knižní fond je budován od roku 1990 a nyní obsahuje 3 500 knižních titulů.

Knihy jsou zařazeny podle žánrů. Beletrie, církevní dějiny a dokumenty, dětská literatura do 10 let, literatura pro mládež, Františkánská literatura, Písmo svaté, poezie, populárně naučná literatura, výchovná literatura, životopisy, stará literatura.Nabízíme i audiovizuální dokumenty: magnetofonové kazety, videokazety, CD a DVD. Seznam všech knih je k nahlédnutí zde.

Knihy jsou získávány nejen od dárců ale i nákupem, proto jsou zařazovány  do fondu i nové publikace.

Byla vytvořena i elektronická databáze knihovního fondu, která umožňuje snadnější vyhledávání požadované literatury a zprostředkovává možnost nabídky knih na internetových stránkách.

Půjčovní doba:

Středa 16.00 – 17.30
Pátek 9.30 – 10.30
Neděle 8.00 – 10.00

V ČERVENCI A SRPNU SE PŮJČUJE V PÁTEK OD 9.30 DO 10.30 A V NEDĚLI OD 8 DO 11 HODIN.

Provoz zajišťuje skupina dobrovolníků pod vedením Anny Foldýnové.

Čtenářské poplatky nejsou stanoveny. Je možné poskytnout dobrovolný finanční příspěvek.

 

Poslání a cíl

Knihovna slouží čtenářům všech generací. Tituly, které jsou zde umístěny mohou přispívat nejen ke smysluplnému naplňování volného času, k rozšiřování znalostí, ke vzdělanosti, ale  i k zušlechťování lidských srdcí.

 

Cílová skupina

Čtenáři (od šesti do sta let).

 

Nabídka aktivit

Půjčování knih a audiovizuálních dokumentů.

Spoluúčast na všech akcích pořádaných Klubem sv. Anežky. (Přednášky, duchovní obnovy, zájezdy a jiné programy).

 

Historie

Myšlenka půjčování křesťanských knih se zrodila v mysli dobrovolníků „Služby křesťanské pomoci“ po roce 1989. Knihy se začaly shromažďovat nejprve ve skříni na chodbě minoritského kláštera a později minorité zapůjčili místnost pro zřízení této knihovny.

Započalo se s budováním od základu tím, že pan Kusák zhotovil regály na knihy
a dobrovolníci, dnes již zesnulí: Františka Matušková, Ludmila Mňačková a Josef Bitner  třídili, obalovali a seřazovali knihy, které začaly tvořit základ knihovního fondu.

Knihovna se v rámci kláštera stěhovala třikrát.

Díky dobrovolníkům charity proběhla poslední větší úprava na přelomu roku 2010/2011. Knihovna byla nově seřazena. Místnost byla vyklizena a vymalována a přibyly nové regály pro knihy rezervního fondu, který činil 700 svazků a byl celý začleněn do stávajícího fondu knih.

Také proběhla celková revize a vyřazení duplikátů, tím se uvolnil prostor pro knihy nové.

Kromě těchto prací byla dokončena i elektronická databáze celého  knihovního fondu, který je zpracován v jednoduchém knihovnickém programu.

 

Celkový seznam knih 862 kb
- - - 85 kb
Beletrie 165 kb
CD-ROM 85 kb
Církevní dějiny a dokumenty 139 kb
Dětská literatura do 10 let 150 kb
DVD 101 kb
Františkánská literatura 95 kb
Kazeta 92 kb
Literatura pro mládež 147 kb
Písma svatá 121 kb
Poezie 118 kb
Populárně naučná literatura 253 kb
Stará literatura Vz. 110 kb
VHS 99 kb
Výchovná literatura 138 kb
Životopis 200 kb

Aktuality střediska

Charitu Opava čeká přelomová změna, získala nové prostory v Jaktaři (+ reportáž TV Polar)

V čase, kdy si Charita Opava připomíná třicet let od svého vzniku, nebude jen slavit – naopak chystá jednu z největších změn za svou existenci. Za zásadního přispění Biskupství ostravsko-opavského získala Charita Opava část rozsáhlého areálu bývalé Strojní traktorové stanice na ulici Přemyslovců v Jaktaři, kam se postupně přesunou všechny její chráněné dílny. Velká kapacita areálu pak umožní další rozvoj zaměstnávání zdravotně handicapovaných, kterému dosud bránily nedostatečné prostory.

Více aktualit

Děkujeme partnerům