Knihovna křesťanské literatury

Základní informace

Knihovna křesťanské literatury je součástí Klubu svaté Anežky - dobrovolného sdružení Charity Opava.

Její sídlo je v přízemí fary minoritského kláštera při kostele Sv. Ducha v Opavě na  Masarykově třídě 39.

Knižní fond, který  je budován od roku 1990, je stále  doplňován o nové publikace. Ty jsou získávány nejen nákupem, ale i dary dárců. V současnosti nabízíme k vypůjčení 3 500 knižních titulů a také audio a audiovizuální díla.

Knihy jsou zařazeny podle žánrů: beletrie, církevní dějiny a dokumenty, dětská literatura do 10 let, literatura pro mládež, františkánská literatura, Písmo svaté, poezie, populárně naučná literatura, výchovná literatura, životopisy, stará literatura. Nabízíme také audiovizuální nosiče: magnetofonové kazety, videokazety, CD a DVD.

Elektronická databáze knihovního fondu umožňuje snadnější vyhledávání požadované literatury a zprostředkovává možnost nabídky knih na internetových stránkách.

Seznam všech knih je k nahlédnutí zde.

Seznam všech knih podle autorů je k nahlédnutí zde.

 

Půjčovní doba:

Středa 16.00 – 17.00
Pátek 9.30 – 10.30
Neděle 8.00 – 10.00

Provoz zajišťuje skupina dobrovolníků pod vedením Pavly Kusákové.

Čtenářské poplatky nejsou stanoveny. Je možné poskytnout dobrovolný finanční příspěvek.

 

Poslání a cíl

Knihovna slouží čtenářům všech generací. Tituly, které jsou zde umístěny, mohou přispívat nejen ke smysluplnému naplňování volného času, k rozšiřování znalostí, ke vzdělanosti, ale  i k zušlechťování lidských srdcí.

 

Cílová skupina

Čtenáři od šesti do sta let.

 

Nabídka aktivit

Půjčování knih a audiovizuálních nosičů.

Knihovna je součástí Klubu sv. Anežky - dobrovolného sdružení CHO, který pořádá přednášky, besedy, duchovní obnovy, zájezdy, komentované prohlídky výstav a jiné programy.

 

Historie

Myšlenka půjčování křesťanských knih se zrodila v mysli dobrovolníků „Služby křesťanské pomoci“ po roce 1989. Knihy se začaly shromažďovat nejprve ve skříni na chodbě minoritského kláštera a později minorité zapůjčili místnost pro zřízení této knihovny.

Započalo se s budováním od základu tím, že pan Kusák zhotovil regály na knihy a dobrovolníci, dnes již zesnulí -  Františka Matušková, Ludmila Mňačková a Josef Bitner, třídili, obalovali a seřazovali knihy, které začaly tvořit základ knihovního fondu. Velkou zásluhu na vzniku a chodu knihovny má Anička Foldynová.

Knihovna se v rámci kláštera  třikrát stěhovala.

Největší úprava knihovny proběhla v letech 2010 a 2011. Místnost byla vymalována, přibyly nové regály. Knižní fond byl nově seřazen a byla vytvořena elektronická databáze celého knihovního fondu.

V roce 2020 proběhla celková revize a vyřazení duplikátů. Tím se uvolnil prostor pro nové knihy.

 

Celkový seznam knih 911 kb
Celkový seznam knih podle autorů 777 kb
- - - 92 kb
Beletrie 174 kb
CD-ROM 93 kb
Církevní dějiny a dokumenty 143 kb
Dětská literatura do 10 let 155 kb
DVD 108 kb
Františkánská literatura 100 kb
Kazeta 98 kb
Literatura pro mládež 161 kb
Písma svatá 128 kb
Poezie 123 kb
Populárně naučná literatura 278 kb
Stará literatura Vz. 117 kb
VHS 106 kb
Výchovná literatura 146 kb
Životopis 210 kb

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům