Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Hlavní myšlenkou pečovatelské služby je umožnit klientům v případě snížení soběstačnosti co nejdelší pobyt v domácím prostředí. Mezi úkony, které poskytujeme v domácím prostředí, patří pomoc s osobní hygienou, celková koupel, pomoc při podání jídla, dovoz obědů, nákupy, nutné pochůzky, úklidy, sociální poradenství apod.

Projekt "S automobily do terénu" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Základní informace

Služba byla v roce 2007 zaregistrována na krajském úřadě v souladu s § 40 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Všichni naši pracovníci splňují kvalifikační požadavky podle téhož zákona.

Charitní pečovatelská služba je službou terénní, poskytovanou v domácnostech uživatelů během pracovní doby, a to v časovém rozmezí od 7:00 hodin do 20:00 hodin. V případě potřeby je možno rozšířit službu o soboty, neděle a svátky.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Charitní pečovatelské služby v Opavě je poskytovat pomoc a podporu seniorům a lidem od 19 let se zdravotním postižením, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace je chápána jako snížená soběstačnost způsobená věkem nebo zdravotním postižením. Osobní, individuální péče je poskytována formou pečovatelských služeb v bytě klienta.

Cíle:

 • umožnit lidem žít a dožít ve vlastním domácím prostředí,
 • poskytovat službu v souladu s potřebami klientů,
 • podpořit klienty při péči o vlastní osobu a domácnost,
 • podpořit klienty ve zlepšení nebo zachování stávající soběstačnosti.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři a dospělí lidé od 19 let se zdravotním postižením žijící na území města Opavy a v okolních obcích do vzdálenosti 15 km od střediska CHPS, tj. od ulice Kylešovská 4 v Opavě, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a chtějí žít ve svém přirozeném prostředí. Dle kapacity střediska a nedostupnosti jiné pečovatelské služby je možné službu poskytnout do vzdálenosti nad 15 km. 

Seznam obcí:

Benkovice, Bohučovice, Bolatice, Branka u Opavy, Březová (část Stěbořic), Dolní Životice, Domoradovice, Držkovice,  Háj ve Slezsku, Hertice, Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov,  Chvalíkovice, Jakubčovice, Jamnice, Jarkovice, Jezdkovice, Kajlovec, Kamenec, Karlovec, Komárov, Komárovské Chaloupky, Kouty, Kravaře, Lipina, Litultovice, Loděnice, Malé Hoštice, Mikolajice, Milostovice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Nový Dvůr, Oldřišov, Otice, Palhanec, Podvihov, Pustá Polom, Pusté Jakartice, Pustý Mlýn, Raduň, Skrochovice, Slavkov, Služovice, Smolkov, Stěbořice, Suché Lazce, Svoboda, Štáblovice, Štemplovec, Štěpánkovice, Štítina, Uhlířov, Vávrovice, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vlaštovičky, Vrbka, Vršovice, Zábřeh, Zadky, Zlatníky, Žimrovice.

 

Zásady služby:

 • Komunikace.
 • Důvěra.
 • Respekt.

Nabídka služeb

Nabídku našich služeb tvoří základní činnosti pečovatelské služby dané zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Časté dotazy

Jak často ke mně může přijet Vaše pečovatelská služba?

Naši službu je možné poskytnout až třikrát denně. Zpravidla ráno, v poledne a večer. Vše je závislé na kapacitě našeho střediska.

Je Vaše služba placená?

Ano, služba je hrazená klientem služby. Stojí 155 korun za hodinu. Podrobnosti najdete v našem ceníku.

Může být služba přerušena?

Ano, služba může být přerušena a znovu obnovena. 

Poskytujete službu i o víkendech a svátcích?

Ano, službu o víkendech a svátcích poskytujeme dle kapacity našeho střediska. Pokud není volná kapacita, je možné si podat žádost o zavedení pečovatelské služby  i na službu o víkendech a o svátcích. Žádost je vedena v pořadníku do doby, než se kapacita střediska uvolní.

 

Ke stažení

Ceník služeb Charitní pečovatelské služby (soubor pdf)

Žádost o zavedení Charitní pečovatelské služby (soubor pdf)

Žádost o zavedení Charitní pečovatelské služby (soubor doc)

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností (soubor pdf)

Formulář pro podání podnětu, připomínky a stížnosti (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům