Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Hlavní myšlenkou sociální služby je umožnit klientům v případě snížení soběstačnosti co nejdelší pobyt v domácím prostředí. Mezi úkony, které poskytujeme v domácím prostředí patří hygiena, celková koupel, pomoc při podání jídla, dovoz obědů, nákupy, nutné pochůzky, úklidy, sociální poradenství apod..

Projekt "S automobily do terénu" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zakladní informace

Služba byla v roce 2007 zaregistrována na krajském úřadě v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, podle §40 – pečovatelská služba.

Charitní pečovatelská služba je personálně zajištěna vedoucí střediska, sociální pracovnicí a 13 pracovníky v sociálních službách. Všichni pracovníci splňují kvalifikační požadavky podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Charitní pečovatelská služba se poskytují v domácnostech uživatelů služby během pracovní doby a to v časovém rozmezí od 7:00 hodin do 20:00 hodin. V případě potřeby je možnost rozšířit službu o sobotách , nedělích a svátcích.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Charitní pečovatelské služby v Opavě je poskytovat pomoc a podporu seniorům a lidem od 19 let se zdravotním postižením, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace je chápana jako snížená soběstačnost způsobena věkem nebo zdravotním postižením. Osobní, individuální péče je poskytována formou pečovatelských služeb v bytě klienta.

Cíle:

 • Umožnit lidem žít a dožít ve vlastním domácím prostředí
 • Poskytovat službu v souladu s potřebami klientů
 • Podpořit klienty při péči o vlastní osobu a domácnost
 • Podpořit klienty ve zlepšení nebo zachování stávající soběstačnosti

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři a dospělí lidé od 19 let se zdravotním postižením žijící na území města Opavy a okolních obcích, do vzdálenosti 15 km od střediska CHPS tj. od ulice Kylešovská 4 v Opavě, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a chtějí žít ve svém přirozeném prostředí. Dle kapacity střediska a nedostupnosti jiné pečovatelské služby je možné službu poskytnou do vzdálenosti nad 15 km. 

Seznam obcí:

Benkovice, Bohučovice, Bolatice, Branka u Opavy, Březová (část Stěbořic), Dolní Životice, Domoradovice, Držkovice,  Háj ve Slezsku, Hertice, Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov,  Chvalíkovice, Jakubčovice, Jamnice, Jarkovice, Jezdkovice, Kajlovec, Kamenec, Karlovec, Komárov, Komárovské Chaloupky, Kouty, Kravaře, Lipina, Litultovice, Loděnice, Malé Hoštice, Mikolajice, Milostovice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Nový Dvůr, Oldřišov, Otice, Palhanec, Podvihov, Pustá Polom, Pusté Jakartice, Pustý Mlýn, Raduň, Skrochovice, Slavkov, Služovice, Smolkov, Stěbořice, Suché Lazce, Svoboda, Štáblovice, Štemplovec, Štěpánkovice, Štítina, Uhlířov, Vávrovice, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vlaštovičky, Vrbka, Vršovice, Zábřeh, Zadky, Zlatníky, Žimrovice.

 

Zásady (principy) služby

 • Naší zásadou je Vám porozumět, vcítit se do Vás a snažit se vnímat Váš svět
 • Naší zásadou je Vám naslouchat " nejen ve smyslu slyšet", ale také chápat Vás a porozumět
 • Naší zásadou je naše vstřícné jednání k Vám
 • Naší zásadou je Vám poskytnout službu, tak jak si jí přejete a zároveň odborně
 • Naší zásadou je, že k Vám budeme přistupovat individuálně
 • Naší zásadou je, že s Vámi budeme citlivě komunikovat
 • Naší zásadou je, že nebudeme o Vás nikde nic vykládat

 

Nabídka služeb

Nabídku našich služeb tvoří základní činnosti pečovatelské služby dané zákonem č. 108/2006Sb.:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Časté dotazy

Jakým způsobem je služba ukončena ze strany uživatele?
Uživatel služby může smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí 1 pracovní den. Výpověď možno doručit nebo vyřídit pověřenou pracovnicí v domácnosti uživatelů služby.

Může být služba přerušena?
Ano, služba může být přerušena.

Bude ke mně docházet jedna pracovnice?
Uživateli služby je určen klíčový pracovník, který bude uživatele provázet službou, tvořit individuální a pečovatelský plán. Vzhledem k zajištění kvalitní služby se snažíme pracovnice nestřídat, nelze však vzhledem k organizaci služeb, vždy  vše zajistit.

 

Ke stažení

Ceník služeb Charitní pečovatelské služby (soubor pdf)

Žádost o zavedení Charitní pečovatelské služby (soubor doc)

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností (soubor pdf)

Formulář pro podání podnětu připomínky stížnosti (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům