Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)

Středisko je zdravotnickým zařízením registrovaným v registru Moravskoslezského kraje.

Hlavní myšlenkou služby je nemocnému člověku poskytnout komplexní zdravotní péči v jeho domácím prostředí, kde mu mohou být nablízku jeho nejdražší, kde má své místo. Má zde svou postel, svoje knížky, svého psa i okno, ze kterého se denně dívá ven, jak plyne čas.

 

Základní informace

Charitní ošetřovatelská služba nabízí úkony agentury domácí zdravotní péče, která je definována jako zvláštní ambulantní péče poskytovaná jedincům s akutním nebo chronickým onemocněním.Je poskytována v jejich vlastním sociálním prostředí.

Zahrnuje odborné služby,které poskytují kvalifikované registrované zdravotní sestry ve spolupráci s lékařem.Všechny zdravotní sestry absolvují v rámci celoživotního vzdělávání různé akreditované kurzy a semináře.

Rozsah poskytované péče je vždy určen aktuálním zdravotním stavem klienta a na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Při plné indikaci ošetřujícím lékařem vše hradí zdravotní pojišťovna.

Péče, která není indikována ošetřujícím lékařem a není hrazena zdravotní pojišťovnou, bude  po poradě s ošetřujícím lékařem poskytována za přímou úhradu klientem.

Zapůjčujeme zdravotnické pomůcky a to přednostně naším klientům.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Profesionálně poskytovat odbornou zdravotní  péči ve vlastním sociálním prostředí klienta.

Cíle:

Spokojený klient ošetřovaný v domácím prostředí.
Zabránit komplikacím, zhoršení zdr. stavu, psychiky.
Uspokojovat bio-psych.-soc.-spir. potřeby dle aktuálního stavu klienta a na základě spolupráce s ošetřujícím lékařem bez nutnosti hospitalizace.

 

Cílová skupina

Lidé s akutním nebo chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný.

 

Nabídka služeb

Odborné výkony poskytované zdravotními sestrami:

 1. hodnocení aktuálního tělesného a duševního stavu klienta
 2. monitorování fyziologických funkcí (měření krevního tlaku, pulsu)
 3. odběry biologického materiálu
 4. aplikace inzulínu,nácvik a zaučování aplikace inzulínu
 5. aplikace injekcí, infúzí
 6. převazy a ošetření ran, bércových vředů, proleženin nebo jiných defektů
 7. péče o permanentní cévky, výměna katetrů u žen
 8. aplikace klyzmatu
 9. péče o stomie
 10. rehabilitační ošetřování
 11. edukace v péči o nemocné

 

Časté dotazy

Přeji si, aby si maminka uchovala základní soběstačnost a mobilitu, vyčerpala rehabilitaci indikovanou ošetřujícím lékařem, co můžeme pro to udělat?
Máte možnost si u nás uzavřít Smlouvu o poskytování zdravotních úkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou dle § 51 Občanského zákoníku.

 

Ke stažení

Ceník služeb Charitní ošetřovatelské služby (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Jak se karanténa promítá do provozu jednotlivých středisek Charity Opava? (Průběžně aktualizováno)

Vyhlášení karantény, o němž v polovině března rozhodla vláda České republiky z důvodu obrany před koronavirem, se dotklo také provozu Charity Opava. „Přes všechny komplikace, které tato situace přinesla, je našim hlavním úkolem být nablízku všem, kdo pomoc Charity Opava potřebují,“ říká ředitel Charity Jan Hanuš. Jak tedy v omezeném režimu karantény fungují střediska Charity Opava? Sledujte aktuální stav, protože se pomalu začínáme vracet k normálu!

Více aktualit

Děkujeme partnerům