O nás

Vítáme vás na stránkách Charity Opava

Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást Charity Česká republika je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.
Posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby  sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným  lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce. Tuto vizi se snažíme na Opavsku převádět do praxe na poli sociálních a zdravotních služeb již více než třicet let.


V současné době se naše činnost zaměřuje na čtyři oblasti:

V sekci služeb seniorům a zdravotnických zařízení provozujeme pečovatelskou službu, ošetřovatelskou službu, mobilní hospic a stacionář pro seniory. Do této sekce patří také masážní centrum, kde pracují maséři převážně s postižením zraku, a také Klub sv. Anežky, který poskytuje volnočasové vyžití aktivním seniorům a zajišťuje provoz Knihovny křesťanské literatury.

Sekce sociálních služeb zastřešuje péči o lidi s nejrůznějšími handicapy. Lidem se zrakovým postižením, s mentálním znevýhodněním a s chronickým duševním onemocněním poskytujeme ve čtyřech střediscích sociální služby chráněného bydlení, sociální rehabilitace, následné péče, a také stacionář a sociálně terapeutickou dílnu. 

V sekci sociální pomoci poskytujeme v občanské poradně službu odborného sociálního poradenství.

Od počátku naší činnosti se také zaměřujeme na zaměstnávání lidí, pro které je velmi obtížné najít zaměstnání na otevřeném trhu práce. V našich chráněných dílnách zaměstnáváme více než 170 osob  s handicapem. Od podzimu 2020 v nových prostorách v průmyslovém areálu na Přemyslovců 37D (bývalá STS).

Charita Opava má zaregistrováno 10 sociálních služeb, nestátní zdravotnické zařízení a řadu živnostenských oprávnění. Máme více než 260 zaměstnanců a našich služeb ročně využije více než 4 000 lidí. Charita Opava svou činnost financuje vícezdrojově, a to především příspěvky státu, krajů a obcí, dary, granty a příjmy z vlastní činnosti.

 

Základní údaje o organizaci

Název organizace: Charita Opava
Sídlo: Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař
IČ: 43964591
DIČ: CZ43964591
Právní forma: církevní právnická osoba (evidovaná u Ministerstva kultury)
Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské
Statutární zástupce: Jan Hanuš, ředitel
Předmět činnosti: uveden v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR a ve stanovách DCHOO

Rada Charity Opava

Předseda: Mgr. Ivo Mludek, mludek@centrum.cz 
Členové: Ing. Jan Petkov - místopředseda, Mgr. Lucie Dosbabová
Působnost rady jako poradního orgánu ředitele je vymezena ve stanovách Diecézní charity ostravsko-opavské.

 

Bankovní spojení:

Účet vedený u ČSOB, a. s., číslo: 154871941/0300
IBAN: CZ8603000000000154871941
Swift: CEKOCZPP

Možnost finančně podpořit Charitu Opava:

Charita Opava je financována vícezdrojově, nedílnou součást jejího rozpočtu tvoří také dary nadací, fyzických i právnických osob. Naše aktivity můžete podpořit svým darem také Vy. Více informací v Pomáhejte s námi.

Daňové zvýhodnění dárců.

 

Sociální podnikání

V rámci své činnosti se Charita Opava přihlásila ke konceptu sociálního podnikání, který se týká chráněných dílen a masážního centra, které zaměstnávají z více než  ¾ zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP). Celá organizace v přepočteném stavu pak zaměstnává téměř 70 % OZP. Zajištěním smysluplné práce se snažíme přispět ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a k jejich začleňování do společnosti.

Drtivá většina našich zaměstnanců je z Opavy a okolí, ale dojíždějí k nám za prací i lidé z odlehlých částí okresu Opava. Při řešení zakázek a dodávek materiálu se snažíme využívat primárně místní firmy, ale ne vždy to je z povahy věci možné.

Napříč celou naší činností klademe důraz na minimalizaci negativních environmentálních aspektů a rizik, které z naší činnosti vyplývají, a proto obnovujeme vozový park novými vozidly na CNG, snižujeme energetické ztráty našich budov, školíme naše zaměstnance v oblasti nakládání s odpady apod. Pozitivním aspektem naší činnosti je pak recyklace více jak 1 300 tun vysloužilých elektrospotřebičů a dalších odpadů v  Chráněných dílnách Charity Opava.  Na poradách jsou probírány záležitosti týkající se sociálního podniku.

V případě dosažení zisku, bude více jak 60 % reinvestováno do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů. Celá činnost Charity Opava je certifikována dle norem ISO 9001 a 14001.

Spolupracujeme s ostatními neziskovými organizacemi či subjekty v rámci komunitního plánování v Opavě  a jsme členy Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

 

Kontakty na vybrané zaměstnance

Ředitel: Jan Hanuš, tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
Zástupce ředitele: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
Manažer sekce chráněného zaměstnávání: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
Manažerka sekce sociální pomoci: Mgr. Lucie Trunečková, tel.: 553 616 437, truneckova@charitaopava.cz
Manažerka sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení: Bc. Petra Thiemlová, DiS., tel: 553 764 084, thiemlova@charitaopava.cz
Manažerka sekce sociálních služeb: Pavlína Králová, DiS., tel.: 553 612 780, kralova@charitaopava.cz
Manažer sekce provozu, ekonomiky a personalistiky: Jan Hanuš, tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Barbora Dostálová,  tel.: 553 612 780, dostalova@charitaopava.cz
Vedoucí personálního úseku: Ing. Hana Kupková, tel.: 553 612 780, personalni@charitaopava.cz
Vedoucí úseku IT: Pavel Kosak, tel.: 553 764 057, kosak@charitaopava.cz
Koordinátorka praxí: Romana Najvertová, DiS., tel.: 553 616 437, mobil: 731 316 552, najvertova@charitaopava.cz
PMJ: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
Odpadový hospodář: Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz

 

Odkazy

Adresář Charit
Diecézní charita ostravsko-opavská
Charita Bohumín
Charita Český Těšín
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Charita Frýdek – Místek
Charita Hlučín
Charita Hrabyně
Charita Jablunkov
Charita Jeseník
Charita Kopřivnice
Charita Krnov
Charita sv. Martina (Malá Morávka)
Charita Nový Jičín
Charita Odry
Charita Ostrava
Charita Studénka
Charita sv. Alexandra (Ostrava)
Charita Třinec

 

Děkujeme partnerům