Pomoc Ukrajině

Děkujeme všem, za nabídky pomoci Ukrajině a lidem zasaženým válkou.
Aktuálně máme vyhlášeny finanční sbírky a evidujeme nabídky ubytování a další dobrovolnické pomoci. Nabízíme materiální pomoc uprchlíkům na Opavsku.
Modlíme se za mír na Ukrajině a na celém světě.

Přehled možností pomoci


Chci pomoci lidem na Ukrajině:

  • Velmi účinnou formou pomoci je zaslání finančního daru např. na sbírkový účet Charity ČR Charita pro Ukrajinu: 55660022/0800, variabilní symbol 104. Darovat je možné i online zde . Výtěžek této sbírky využijeme ve spolupráci s naším partnerem Charitou Ukrajina přímo na pomoc lidem stiženým válkou na Ukrajině na zajištění základních životních potřeb, jako jsou potraviny, voda, přístřeší i psychosociální pomoc. Charita ČR ve spolupráci s českými úřady zároveň zajišťuje pomoc  ukrajinským uprchlíkům v České republice.
    Více informací zde.
  • Je možné přispět také přes Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské, které dlouhodobě na Ukrajině působí online zde

Chci nabídnout ubytování nebo se chci zapojit jako dobrovolník

  • Pokud chcete nabídnout ubytování, či se zapojit jako dobrovolník (např. doprovod na úřady, překlady a tlumočení) zaregistrujte se na společné platformě neziskových organizací https://www.pomahejukrajine.cz/
  • Také město Opava shromažďuje nabídky ubytování na: 734 648 051 (po-pá 8-16 hod), případně na e-mailu: ukrajina@opava-city.cz 
  • V Opavě je také možné zapojit se do práce Dobrovolnického komunitního centra pomoci válečným uprchlíkům PAĽANYCJA, se kterým úzce spolupracujeme. Více informací zde nebo na FB zde.

Kontakt na koordinátorku pomoci v Charitě Opava:

Mgr. Marie Hanušová
mobil: 604 175 518
e-mail: tks@charitaopava.cz

 

Důležité odkazy

Infolinka Ministerstva Vnitra: +420 974 801 802, e-mail: ukrajina@mvcr.cz
 

 

 

 

 

Aktuality střediska

Tři měsíce pomoci válečným uprchlíkům

Koncem května už to byly tři měsíce, co ruská armáda napadla Ukrajinu. Do pomoci válkou těžce zkoušené Ukrajině se za plného provozu všech svých středisek zapojila podle svých možností také Charita Opava. Uspořádali jsme sbírku pro Řeckokatolickou eparchii Košice, přidali jsme se k centrálním sbírkám Charity ČR a Diecézní charity ostravsko-opavské a spolupodíleli se na řadě dalších sbírek i distribuci materiální pomoci válečným uprchlíkům. A v pomoci pokračujeme i nadále.

Více aktualit

Děkujeme partnerům