Pomoc Ukrajině

Děkujeme všem, za nabídky pomoci Ukrajině a lidem zasaženým válkou.
Aktuálně máme vyhlášeny finanční sbírky a evidujeme nabídky ubytování a další dobrovolnické pomoci. Nabízíme materiální pomoc uprchlíkům na Opavsku.
Modlíme se za mír na Ukrajině a na celém světě.

Přehled možností pomoci


Chci pomoci lidem na Ukrajině:

  • Velmi účinnou formou pomoci je zaslání finančního daru např. na sbírkový účet Charity ČR Charita pro Ukrajinu: 55660022/0800, variabilní symbol 104. Darovat je možné i online zde . Výtěžek této sbírky využijeme ve spolupráci s naším partnerem Charitou Ukrajina přímo na pomoc lidem stiženým válkou na Ukrajině na zajištění základních životních potřeb, jako jsou potraviny, voda, přístřeší i psychosociální pomoc. Charita ČR ve spolupráci s českými úřady zároveň zajišťuje pomoc  ukrajinským uprchlíkům v České republice.
    Více informací zde.
  • Je možné přispět také přes Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské, které dlouhodobě na Ukrajině působí online zde

Chci nabídnout ubytování nebo se chci zapojit jako dobrovolník

  • Pokud chcete nabídnout ubytování, či se zapojit jako dobrovolník (např. doprovod na úřady, překlady a tlumočení) zaregistrujte se na společné platformě neziskových organizací https://www.pomahejukrajine.cz/
  • Také město Opava shromažďuje nabídky ubytování na: 734 648 051 (po-pá 8-16 hod), případně na e-mailu: ukrajina@opava-city.cz 
  • V Opavě je také možné zapojit se do práce Dobrovolnického komunitního centra pomoci válečným uprchlíkům PAĽANYCJA, se kterým úzce spolupracujeme. Více informací zde nebo na FB zde.

Kontakt na koordinátorku pomoci v Charitě Opava:

Mgr. Marie Hanušová
mobil: 604 175 518
e-mail: tks@charitaopava.cz

 

Důležité odkazy

Infolinka Ministerstva Vnitra: +420 974 801 802, e-mail: ukrajina@mvcr.cz
 

 

 

 

 

Aktuality střediska

Pomoc pro ukrajinské rodiny je stále zapotřebí

Už déle než rok trvá ruská okupace Ukrajiny, která z válkou sužované země vyhnala tisíce uprchlíků, především žen a dětí. Možnost, že se budou moci brzy vrátit domů, je bohužel stále v nedohledu. Naopak, jak válka i bombardování vnitrozemí trvá, jsou nuceni k emigraci další a další lidé. Běženci před Putinovou agresí našli útočiště také v Opavě. Někteří se již vrátili domů, jiní ale přicházejí. A stále potřebují naši pomoc.

Více aktualit

Děkujeme partnerům