Pomoc Ukrajině

Děkujeme všem, za nabídky pomoci Ukrajině a lidem zasaženým válkou.
Aktuálně máme vyhlášeny finanční sbírky a evidujeme nabídky ubytování a další dobrovolnické pomoci. Nabízíme materiální pomoc uprchlíkům na Opavsku.
S Diecézní Charitou ostravsko-opavskou pořádáme do konce března materiální a potravinovou sbírku. 

Modlíme se za mír na Ukrajině a na celém světě.

Přehled možností pomoci


Chci pomoci lidem na Ukrajině:

  • Nejúčinnější formou pomoci je zaslání finančního daru např. na sbírkový účet Charity ČR 55660022/0800, variabilní symbol 104. Darovat je možné i online zde . Výtěžek této sbírky využijeme ve spolupráci s naším partnerem Charitou Ukrajina přímo na pomoc lidem stiženým válkou na Ukrajině na zajištění základních životních potřeb, jako jsou potraviny, voda, přístřeší i psychosociální pomoc. Charita ČR ve spolupráci s českými úřady zároveň začala zajišťovat pomoc  ukrajinským uprchlíkům v České republice.
    Více informací zde.
  • Je možné přispět také přes Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské, které dlouhodobě na Ukrajině působí online zde

Chci nabídnout ubytování nebo se chci zapojit jako dobrovolník

  • Pokud chcete nabídnout ubytování, či se zapojit jako dobrovolník (např. doprovod na úřady, překlady a tlumočení) zaregistrujte se na společné platformě neziskových organizací https://www.pomahejukrajine.cz/
  • Také město Opava shromažďuje nabídky ubytování na: 734 648 051 (po-pá 8-16 hod), případně na e-mailu: ukrajina@opava-city.cz 

Kontakt na koordinátorku pomoci v Charitě Opava:

Mgr. Marie Hanušová
mobil: 604 175 518
e-mail: tks@charitaopava.cz

 

Důležité odkazy

Infolinka Ministerstva Vnitra: +420 974 801 802, e-mail: ukrajina@mvcr.cz
 

 

 

 

 

Aktuality střediska

Nový Domovník se mimo jiné ohlíží za naší pomocí ukrajinským uprchlíkům

Za plného provozu všech středisek se také Charita Opava podle svých možností zapojila do pomoci válkou těžce zkoušené Ukrajině. Přidali jsme se k centrálním sbírkám Charity ČR a Diecézní charity ostravsko-opavské, sami uspořádali sbírku pro Řeckokatolickou eparchii Košice a spolupodílíme se na řadě dalších sbírek i distribuci a koordinaci materiální pomoci válečným uprchlíkům. Více se dočtete v dubnovém Domovníku, v němž přinášíme také další informace o životě v Charitě Opava.

Více aktualit

Děkujeme partnerům