Tři králové mezi písmeny a letopočtem K+M+B+2020 nepíší plus, ale kreslí křížek

03.01.2012 - Koledování s žehnáním domů na svátek Tří králů má v naší zemi dlouhou tradici. Možná i proto k němu lidová tvořivost dodala své vlastní interpretace. A protože Tři králové možná právě zvoní i na Vaše dveře, pojďme uvést vše na správnou míru.

Koledníci na dveře domů budou psát požehnanou křídou písmena K+M+B+2020, nebo také správněji C+M+B+2020. U písmen se ale nejedná o zkratky jmen Tří králů, jak si to dodala až lidová tvořivost, ale jde o počáteční písmena z latinského Christus mansionem benedikat, což překládáme jako Kristus ať žehná tomuto domu – po celý rok, proto také letopočet. Křížky pak jsou symbolem požehnání nebo také Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Nejde tedy, jak se opět mylně vykládá, znaménko plus.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky je určen seniorům, lidem v krizové situaci, umírajícím, lidem s mentálním a kombinovaným postižením nebo těm, kteří jsou vinou různých handicapů znevýhodněni na trhu práce. Přesto se Charita Opava snaží nevnímat „Tříkrálovku“ jen jako sbírku, ale také jako šíření radostného poselství Vánoc do jednotlivých domovů.

Děkujeme partnerům