Sestřičky, smekám před Vámi

12.10.2021 - Chtěla bych poděkovat MUDr. Dratvové, MUDr. Václavkové, primáři MUDr. Pluschkemu, MUDr. Zdeňku Heraltovi, kteří pečovali o mého nemocného manžela Ing. Pavla Kučeru, Speciální poděkování patří MUDr. Petru Štěpánkovi a celému týmu sestřiček charitní hospicové péče Pokojný přístav. A to paní Evě Mertové, Evě Fojtíkové, Jarce Štenclové, Martině Gajdůškové, Ivě Šímové a Janě Kurkové. Děkuji všem za vynikající péči, lidský přístup, laskavost a obrovskou podporu. Mimořádné poděkování věnuji sestřičce Evě Fojtíkové, která mi byla nablízku v okamžicích, kdy přišla ta nejtěžší chvíle. Manžel mohl odejít z tohoto světa doma, klidný, vyrovnaný a hlavně v mé náruči. Úžasné sestřičky, smekám před Vámi. (Miluše KUČEROVÁ, REGION OPAVSKO, 12. října 2021)

 

Děkujeme partnerům