Příspěvek k mezinárodnímu roku seniorů

10.01.2000 - Jedná se o přednášku přednesenou na "Dnech seniorů" 8.11. 1999 v Opavě. V této přednášce jsou zachyceny pohledy na procesy odehrávající se v člověku, který si uvědomuje své stárnutí a je konfrontován se smyslem stáří a života jako takového. Případné připomínky můžete adresovat na adresu: info@charitaopava.cz.
Jedná se o přednášku přednesenou na "Dnech seniorů" 8.11. 1999 v Opavě. V této přednášce jsou zachyceny pohledy na procesy odehrávající se v člověku, který si uvědomuje své stárnutí a je konfrontován se smyslem stáří a života jako takového. Případné připomínky můžete adresovat na adresu: info@charitaopava.cz.

Děkujeme partnerům