Plánované i neohlášené návštěvy charitního Dne otevřených dveří

26.09.2014 - Den otevřených dveří u příležitost svátku patrona Charit sv. Vincence z Pauly proběhl od 16. do 19 září ve všech střediscích Charity Opava. Opavská veřejnost tak měla možnost opět se seznámit se všemi službami i činnostmi Charity Opava.

Den otevřených dveří u příležitost svátku patrona Charit sv. Vincence z Pauly proběhl od 16. do 19 září ve všech střediscích Charity Opava. Opavská veřejnost tak měla možnost opět se seznámit se všemi službami i činnostmi Charity Opava.

Kupříkladu charitní Dům Sv. Anežky, zastřešující terénní služby, zaznamenal zájem o všechny nabízené služby včetně ošetřovatelské, pečovatelské i hospicové péče. Zájemci o wellness služby Charity Opava si mohli jako prémii odnést poukaz na stokorunovou slevu z permanentky na pět vstupů. Do stacionáře Mraveneček se přišli podívat  rodinní příslušníci klientů, pracovnice z jiné sociální služby, potencionální zájemci a také asi 25 studentů SZŠ v Opavě. Mateřské centrum NEŠKOLA navštívilo v pátek 19. září 11 maminek a 13 dětí. Maminky se mohly zúčastni ukázkové hodiny pilates a do tohoto cvičení se také zapojily.  Děti si hrály v nově vybavené herně a potom společně s maminkami tvořily barevné větrníky. Všichni byli velice spokojeni. „Maminky, které u nás byly tento den poprvé, byly naší službou nadšeny a slíbily, že se přijdou opět podívat,“ vrací se k akci vedoucí NEŠKOLY Svatava Bláhová.

Neplánovanou návštěvu trochu jiného druhu zaznamenali v Denním stacionáři pro seniory. Kromě skupinky osob z vedlejšího Domova sv. Zdislavy, kterým naši zaměstnanci předvedli četbu z novin a ukázky z muzikoterapie, totiž přišla také nehlášená kontrola z hygieny. „Ale dopadla dobře,“ dodává s úsměvem vedoucí stacionáře Jana Řehulková.

Děkujeme partnerům