Opavsko sobě. Právě začala Tříkrálová sbírka pro potřebné v našem okolí

01.01.2019 - Velký úspěch slavila loni v lednu mladá velbloudice Šemi, kráčející v Opavě v čele tisícihlavého Tříkrálového průvodu. Můžete se na ni těšit i letos v pátek 4. ledna, kdy se opět koledníci spolu s Opavany potkají na Ptačím vrchu, aby společně se Třemi králi putovali ke Slezskému divadlu v Opavě. Samotná Tříkrálová sbírka ale začne hned úderem 1. ledna 2019.

Opavsko sobě. I tak by mohl znít podtitul Tříkrálové sbírky, nejstarší a největší dobročinné akce v České republice, která letos proběhne již po devatenácté. Stovky skupinek Tří králů budou až do 14. ledna koledovat, přát vše dobré do nového roku a prosit o příspěvek pro ty z našeho nejbližšího okolí, na jejichž životních cestách vinou různých handicapů či nešťastných okolností často převažují těžké chvíle nad těmi radostnými.

„Za těch devatenáct let se u Tříkrálového koledování vystřídalo ohromné množství lidí, mnohé z dětí, které mezitím dospěly, jsou dnes vedoucí skupinek nebo koledují s vlastními potomky,“ říká Jan Hanuš, ředitel Charity Opava, která sbírku pořádá. Roste ale také počet seniorů a lidí s různými handicapy, jimž se Charita Opava snaží pomáhat prostřednictvím svých služeb. Daří se jí to také díky pomoci financí z Tříkrálové sbírky, v jejímž loňském ročníku se na Opavsku vybralo přes dva miliony korun, které letos pomáhají celý rok potřebným.

A nejinak tomu bude i financemi ze sbírky letošní, které budou určeny nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, kterým charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba spolu mobilním hospicem pomáhají v domácím prostředí. Zlepší také situaci zaměstnancům, znevýhodněným na trhu práce svým hendikepem, lidem s mentálním a duševním onemocněním či osobám s mentálním a zrakovým postižením.

Také letošní ročník doplní řada různých setkání či soutěží. Tříkrálový průvod začne v pátek 4. ledna v 16 hodin pod Ptačím vrchem, v jeho čele půjde velbloudice Šemi, následovaná Třemi králi pod baldachýnem v podání herců Slezského divadla v Opavě a posly s dary. Do rytmu opět zahraje bubenický orchestr Boris a zazpívá pěvecký sbor Domino. Přes Ostrožnou ulici pak všichni dojdou ke Slezskému divadlu v Opavě, kde se Tři králové a jejich doprovod pokloní u jesliček Ježíškovi, Marii i Josefovi a předají jim dary. Všechny koledníky pak požehná opavský děkan Jan Czudek spolu s pomocným biskupem Martinem Davidem. Velkou atrakcí pro děti mohou být také živé ovečky nebo loni velmi oblíbený fotokoutek, kde si mohou udělat pamětní fotografii třeba s velbloudem. „Bude pěkné, když si přinesete zvonečky a děti když přijdou v kostýmech Tří králů,“ vyzývá koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová.

Pro koledníky je opět nachystána řada soutěží, například o chytré mobilní telefony, volňásky do aquaparku nebo poukázky na knihy. Charita Opava také vyhlásila další ročník fotosoutěže o nejkrásnější tříkrálové foto nebo selfie a také o nejlepšího tříkrálového spisovatele. Podrobnější informace najdete na www.charitaopava.cz

„Tříkrálová sbírka je krásným a za devatenáct let už také tradičním důkazem toho, že nám není lhostejný osud nejbližších z našich měst a vesnic, že s nimi soucítíme a že jsme ochotni se společně a nezištně spolupodílet na tom, abychom jim v jejich problémech pomohli nebo ulehčili,“ dodává spolu s díky za všechny příspěvky Jan Hanuš.

Soubory ke stažení

Plakát_TKS_OPAVA-2019.PDF Plakát_TKS_OPAVA-2019.PDF 729 kB

Děkujeme partnerům