Lidé si zvykají na ekologickou likvidaci elektra, pomáhají také naše chráněné dílny

23.01.2023 - Když elektrospotřebič doslouží, lidé ho s největší pravděpodobností ekologicky zlikvidují odložením do sběrného dvora (38 %) či sběrné nádoby (22 %). 19 % respondentů se přiznalo, že by elektroodpad neekologicky vyhodilo do popelnice či si ho nechalo doma. Vyplývá to z ankety společnosti EKOLAMP, která je partnerem Chráněných dílen Charity Opava. Ty se spolu s několika společnostmi, zajišťujícími celostátní systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení, podílejí na likvidaci a recyklaci nebezpečného odpadu a tím také na zlepšování životního prostředí.

„Sběrný dvůr lidé preferují pro většinu druhů elektroodpadu, přičemž sběrnou nádobu by využili spíše pro menší spotřebiče typu žárovka či žehlička. Objemná zařízení jako pračka či sporák by ale většinou vrátili při nákupu nového zařízení,“ shrnuje závěry ankety Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP.

Výsledky ankety ukazují, že popelnice na směsný odpad (10 %) či odložení doma (9 %) patří rovněž mezi častá místa, kde elektroodpad končí. Doma v šuplíku končí hlavně mobilní telefony. „Pokud jde o popelnici, tam elektroodpad rozhodně nepatří, protože pak skončí na skládce či ve spalovně. Ze zařízení musí být odstraněny potenciálně nebezpečné látky, jinak ohrozí životní prostředí. Navíc většinu materiálu lze recyklovat a znovu využít,“ upozorňuje Zuzana Adamcová.

Světelné zdroje – žárovky – patří také mezi elektroodpad, který do koše nepatří. Dobrou zprávou je, že 71 % preferovaných míst likvidace je ekologických: zejména sběrná nádoba (34 %) a sběrný dvůr (20 %). Do popelnice nicméně žárovku vyhodí 29 % respondentů, což je neekologická volba.

Děkujeme partnerům