I v době pandemie zvládal EKOLAMP sbírat vysloužilé světelné zdroje. Likvidují se v našich dílnách

16.05.2022 - I přes řadu omezení a komplikací, které v loňském roce s sebou přinesla pandemie, se společnosti EKOLAMP podařilo dosáhnout vysoké míry sběru světelných zdrojů a dalších elektrozařízení. Kolektivní systém EKOLAMP, který úzce spolupracuje s Chráněnými dílnami Charity Opava, vytváří podmínky pro ekologicky šetrné nakládání s vysloužilými osvětlovacími zařízeními.

&Jednou z důležitých činností Chráněných dílen Charity Opava, která zaměstnává výhradně osoby znevýhodněné na trhu práce, je likvidace vysloužilého elektroodpadu, na čemž spolupracuje právě se společností Ekolamp. Za loňská rok EKOLAMP sesbíral více než 551 tun světelných zdrojů, téměř 963 tun malých elektrozařízení a přes 2668 tun velkého elektra. „Míra sběru se v posledních letech stále zvyšuje a nám se tak daří plnit zákonem dané sběrové limity,“ píše se s tiskové zprávě společnosti EKOLAMP.

Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajišťovat všem účastníkům kolektivního systému, tedy výrobcům a dovozcům elektrozařízení možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých elektrozařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky.

 

 

Děkujeme partnerům