EKOLAMP a naše chráněné dílny spojuje ekologie a zaměstnávání lidí s handicapem

11.04.2023 - Elektrozařízení jsou všude kolem nás, když ale doslouží, je potřeba zajistit jejich recyklaci. O to, aby byl při jejich likvidaci dopad na životní prostředí co nejmenší, se stará také kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení EKOLAMP, který při tom spolupracuje mimo jiné s Chráněnými dílnami Charity Opava.

Elektrozařízení mohou obsahovat celou řadu nebezpečných látek, například rtuť, arzen, kadmium, olovo, ftaláty, chrom, kobalt a podobně. Tyto látky mohou poškodit jak životní prostředí, tak lidské zdraví. Proto, když elektrozařízení doslouží, je potřeba odnést ho na místo zpětného odběru.

Z elektrozařízení lze po recyklaci využít zejména železné, neželezné i vzácné kovy, sklo nebo plasty. Recyklace elektrozařízení je z velké části závislá na ruční demontáži, a právě o ni se starají Chráněné dílny Charity Opava. Ty navíc zaměstnávají více než 170 lidí s různými handicapy a spojují tak ekologii se zaměstnáváním lidí, kteří by se měli velký problém se uplatnit na otevřeném trhu práce.

Děkujeme partnerům