Charita Opava vyhlašuje šestý ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT!

04.11.2013 - Událost, která je napjatě očekávána v řadě Charit po celé České republice, právě startuje. Už po šesté vyhlašuje Charita Opava celonárodní fotosoutěž „Můj svět“ pro zaměstnance a dobrovolníky Charit ČR. Stejně jako loni, i letos ji Charita Opava vyhlašuje spolu s firmou ASEKOL, neziskově hospodařící společností, která v zastoupení výrobců a dovozců organizuje celostátní systém zpětného odběru elektozařízení. Firma ASEKOL si také vzala patronát nad novou kategorií, která by tradiční a prestižní soutěž, jíž se každý rok zúčastňují stovky amatérských fotografů, měla obohatit o další rozměr.

Událost, která je napjatě očekávána v řadě Charit po celé České republice, právě startuje. Už po šesté vyhlašuje Charita Opava celonárodní fotosoutěž „Můj svět“ pro zaměstnance a dobrovolníky Charit ČR. Stejně jako loni, i letos ji Charita Opava vyhlašuje spolu s firmou ASEKOL, neziskově hospodařící společností, která v zastoupení výrobců a dovozců organizuje celostátní systém zpětného odběru elektozařízení. Firma ASEKOL si také vzala patronát nad novou kategorií, která by tradiční a prestižní soutěž, jíž se každý rok zúčastňují stovky amatérských fotografů, měla obohatit o další rozměr.

K tradičním kategoriím „Portrét“ a „Život kolem nás“ totiž letos přibývá kategorie s názvem „Jak to vidím já“. A zatímco dvě již zažité kategorie jsou každoročně určeny všem zaměstnancům a dobrovolníkům Charit České republiky, do kategorie nové se mohou se svými snímky poprvé přihlásit uživatelé služeb, tedy klienti Charit. Jak píší organizátoři v oficiálním vyhlášení, které najdete ZDE, „tělesné postižení, nemoc nebo chudoba přinášejí do života mnoho strastí a problémů, ale zároveň dokáží řádně zatřást žebříčkem našich hodnost a pomáhají nám si uvědomit, co je v životě podstatné a důležité“. Zaměstnanci, dobrovolníci i klienti Charit po celé republice tvoří již řadu let jednu charitní rodinu, v níž se vzájemně obohacují a inspirují. A právě to by měla letos poprvé díky fotografiím klientů zachytit i fotosoutěž Můj svět. Pořadatelé zároveň tímto prosím všechny zaměstnance a dobrovolníky Charit, aby své klienty pobídli k účasti a tam, kde je to zapotřebí, jim také byli nápomocni nejen při samotném focení, ale také při odesílání fotografií a dalších administrativních a organizačních úkonech. Kde si to vyžádá situace, by také měli zaměstnanci v komunikaci s organizátory uvést nejen kontakt na soutěžícího klienta, ale také na svou osobu.

K velké radosti pořadatelů zůstávají soutěži, u jejíhož počátku před léty stáli, věrni i členové odborné komise v čele se světoznámým fotografem Jindřichem Štreitem, Jiřím Siostrzonkem z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a duchovním otcem soutěže fotografem Štefanem Grúberem. Komisi letos doplní také manažer oddělení komunikace partnerské firmy ASEKOL Zdeněk Kovářík.

Na vítěze čekají tak jako každý rok hodnotné ceny a diplomy s podpisy členů komise. Nejlepší snímky budou veřejnosti představeny na slavnostní vernisáži v pondělí 24. března 2014 ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. A stejně jako v předchozích letech, i tato výstava pak bude celý další rok putovat po dalších městech republiky. Více informací naleznete v oficiálním vyhlášení a průběžně i na také na stránkách Charity Opava www.charitaopva.cz. Těšíme se na vaše snímky a přejeme všem soutěžícím hodně obohacujících zážitků a také štěstí s prstem na spoušti

Děkujeme partnerům