Biskup Martin David požehnal Chráněné dílny. STS už není zkratka pro strojní traktorovou stanici, ale pro Společnou Tvořivou Smysluplnou práci

08.10.2020 - Nové Chráněné dílny Charity Opava požehnal ve čtvrtek 8. října biskup Martin David. V průmyslovém areálu na ulici Přemyslovců v Opavě nalezly nové prostory všechny chráněné dílny Charity Opava, které až dosud sídlily na různých místech v Jaktaři, Velkých Hošticích, Vlaštovičkách a v Opavě. Slavnostní otevření komplexně zrekonstruovaných prostor, kterého se zúčastnila řada hostů z řad státní správy a samosprávy či partnerských firem Charity Opava proběhlo oproti původnímu plánu v komornějším duchu a za dodržení přísných hygienických předpisů.

Jak připomenul zástupce ředitele Charity Opava Tomáš Schaffartzik, místo, kam by mohla sestěhovat všechny dílny a umožnit jim další rozvoj, hledala Charita Opava déle než deset let. V roce 2016 se naskytla možnost v Jaktaři koupit objekty, které by mohly vyhovovat. Povedlo se to díky zřizovateli Charity Opava Biskupství ostravsko-opavskému, které objekty koupilo z peněz z takzvaných církevních restitucí a spolu s Charitou Opava zafinancovalo také rekonstrukci, vše dohromady za padesát milionů korun. Zanedbané prostory se díky tomu změnily na moderní pracoviště s potřebným zázemím. Nové místo tu nalezly charitní technické, vyšívací, keramické i kompletační dílny. Sídlit budou v několikapatrové administrativní budově a čtyřech velkých halách.

Areál kdysi patřil strojní traktorové stanici, zkráceně STS, proto se mu dodnes hovorově říká „estéeska“. „Po přestavbě a novém poslání těchto prostor dostávají nový smysl i písmena ze zkratky STS,“ řekl ještě před slavnostním posvěcením biskup Martin David. První písmeno S podle něj symbolizuje společné úsilí všech organizací a institucí, které se na rekonstrukci podílely, písmeno T označuje tvořivost, která je tak charakteristická pro chráněné dílny. Poslední S pak říká, že práce zde je nejen velmi potřebná, ale také smysluplná. „A ještě bych přidal jedno S,“ dodal biskup Martin David, „a to S jako srdce symbolizující lásku, kterou je naplněna práce Charit.“ 

Požehnání dílen se vedle biskupa Martina Davida a dalších hostů z biskupství Ostravsko-opavské diecéze zúčastnil také opavský primátor Tomáš Navrátil, ředitelka opavské pobočky Úřadu práce ČR Petra Ballová, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil či ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo. Slavnostní náladu a radost z povedeného díla nemohla pokazit ani omezení, která si vynutil nouzový stav. Slunečné počasí umožnilo uspořádat setkání ve venkovních prostorách před jednou z hal, kde přítomným zahrál bluesman Lubomír Bužma Khýr, následné komentované prohlídky pak proběhly po menších skupinkách.

„Vznik nových dílen je díky možnostem dalšího rozvoje důležitým okamžikem nejen pro Charitu Opava, ale také pro město Opavu a celý kraj. Dílny už dnes zaměstnávají asi 150 lidí s různými handicapy a další již teď přibíráme. Kromě zaměstnávání znevýhodněných budou mít dílny také nezanedbatelný ekologický přínos pro celý region,“ prohlásil v děkovné řeči partnerům ředitel Charity Opava Jan Hanuš.

Děkujeme partnerům