„Bezpečná podlaha“ pomůže Chráněným dílnám, přispěl Moravskoslezský kraj

14.09.2020 - Tisíce velkých i drobných stavebních prací a oprav má za sebou Charita Opava při rekonstrukci části bývalé strojní traktorové stanice, kam se postupně přesunují z Velkých Hoštic, Jaktaře a Vlaštoviček téměř všechny její chráněné dílny. Řadu z nich by ovšem nebyla schopna krýt z vlastních zdrojů a mohla je realizovat jen díky dotacím z různých institucí. Jednou z nich byl i Moravskoslezský kraj, který podpořil z Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020 projekt „Bezpečná podlaha“ částkou 274 tisíc korun.

Objekty bývalé strojní traktorové stanice byly několik desetiletí staré a v dosti chatrném stavu. Charita Opava zde proto nebyla schopna finančně pokrýt všechny potřebné opravy a úpravy. Mezi položkami, na které jsme již neměli finance, byla také oprava podlahy v hale č. 109, která bude využita pro rozšíření naší recyklační činnosti. „Jedná se o prostor haly, kde stávající betonová podlaha je značně děravá a navíc ve spádu, mezi navazujícími sousedními místnostmi je až třiceticentimetrový výškový rozdíl,“ píše se v projektu. Díky celoplošné opravě zde může vzniknout skutečně bezpečná podlaha pro rozšíření recyklační činnosti. V hale se budou moci lisovat papír a plasty, skladovat vyseparované druhotné suroviny a třídit dovezené drobné spotřebiče. Díky rovné podlaze bude manipulace se spotřebiči bezpečnější a méně fyzicky náročná, proto by plasty mohly třídit také ženy.

Realizace projektu tedy pomůže k zvýšení bezpečnosti práce, navýšení kapacity zpracování velkých elektrospotřebičů a tím i ke snížení ekologické zátěže v regionu. Příjmy Charity Opava budou moci vzrůst minimálně o 150 tisíc korun ročně.

Nová podlaha stála přes 392 tisíc korun, z toho 274 tisíc poskytla dotace Moravskoslezského kraje, zbytek uhradila Charita Opava. Bez pomoci Moravskoslezského kraje by ale k tak zásadní opravě nemohlo dojít. Děkujeme!

Děkujeme partnerům