Charitní hospicová péče "Pokojný přístav"

Hospicová péče nemocným nabízí zajištění paliativní, symptomatické léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality života těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou  v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba.  Jejím cílem není vyléčit či prodloužit život, ale zmírnit nežádoucí příznaky onemocnění.

Služba je terénní, tzn.,  že je poskytována v domácnosti klienta.  Pro kvalitní zajištění služby je potřeba dobrá spolupráce s rodinou.

Rodina či klient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoliv změnit a požádat si o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení dle vlastní volby.

Charitní hospicová péče "Pokojný přístav" zahájila svou činnost 1.4.2007.  Jsme nestátní zdravotnické zařízení a  jsme členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Služba je poskytována v městě Opavě a okolních obcích cca do 20 km.

 

Základní informace

Služba je poskytována samostatně pracujícími registrovanými sestrami, které na základě indikace onkologa, lékaře z ambulance bolesti či praktického lékaře zajišťují odbornou službu, vždy s ohledem na potřeby klienta.

Do odborného týmu patří lékař- onkolog, který je také garantem služby, je možno využít služeb sociálního pracovníka, spolupracujeme s knězem, pro zajištění duchovních potřeb klientů.

Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Je bezplatná, klienti pouze platí poplatek za zapůjčené pomůcky dle platného ceníku.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Charitní hospicové péče je profesionálně poskytovat odbornou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám ve vlastním sociálním prostředí a umožnit klientům uzavřít život důstojně doma v kruhu svých blízkých.

Cíle:

Klient netrpěl nesnesitelnou bolestí
Za všech okolností byla respektována jeho lidská důstojnost
Nezůstal osamocen
Zůstala zachována co nejvyšší možná kvalita života

 

Cílová skupina

Lidé s onkologickým onemocněním, jejichž onemocnění již nereaguje na léčbu a léčba je zaměřena na zmírnění nežádoucích příznaků.
Lidé s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stadiu.

 

Nabídka služeb

 1. Aplikace infúzní terapie
 2. Odběry krve
 3. Léčba bolesti dle ordinace prostřednictvím lineárních dávkovačů, které zajišťují nepřetržité podávání léku
 4. Aplikace kyslíku
 5. Ošetření a výměna močových katetrů, stomií, PEG katetrů
 6. Ošetřování dekubitů, převazy
 7. Ošetřování periférních a centrálních žilních vstupů
 8. Měření tlaku, glykemie
 9. Zaučení rodiny v péči o těžce nemocného člověka
 10. Možnost konzultací po celých 24 hodin
 11. Zapůjčení pomůcek /polohovací lůžka, antidekubitní matrace, toaletní křesla, invalidní vozíky, sedačky do vany, kyslíkové koncentrátory, lineární dávkovače, odsávačka apod./
 12. Služby sociálního pracovníka 

 

Další informace

Hospic sv. Lukáše Ostrava-Výškovice  /možnost stáhnout žádost o přijetí do hospice/ www.ostrava.caritas.cz
Přehled hospiců v České republice www.hospice.cz
Informační portál pro pečující, lékaře, zdravotníky, nemocné, pozůstalé. www.umirani.cz

 

Časté dotazy

Chtěli bychom umístit maminku k Vám do hospice?
Nejsme lůžkové zařízení , služba je poskytována v domácím prostředí nemocného, ve spolupráci s rodinou.

Nejvíce se bojím bolesti. Lze to řešit?
Dnes je bolest již velmi dobře řešitelná prostřednictvím různých forem léků /tablet, náplastí, injekcí/.  V léčbě bolesti využíváme lineární dávkovače, které zaručují nepřetržité podávání ordinovaného léku proti bolesti. Tento způsob je mnohdy jediným prostředkem jak kvalitně řešit bolest u onkologických onemocnění.

Starat se o umírajícího nemocného je velmi těžké, bojím se, zda to zvládnu?
Náš kvalifikovaný personál Vás zaškolí  v péči o takto nemocného člověka, ke každému nemocnému a jeho rodině je zvolen individuální přístup dle jeho potřeb. Návštěvy zdravotních sester  jsou uskutečňovány dle toho, jak to vyžaduje stav nemocného, klient a jeho rodina dostane pohotovostní číslo na službu konající sestru, kde se může v případě problému obrátit během 24 hodin.

 

Ke stažení

Ceník zapůjčení kompenzačních pomůcek (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům