Charitní hospicová péče "Pokojný přístav"

Hospicová péče nemocným nabízí zajištění paliativní, symptomatické léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality života těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou  v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba.  Jejím cílem není vyléčit či prodloužit život, ale zmírnit nežádoucí příznaky onemocnění.

Služba je terénní, tzn.,  že je poskytována v domácnosti klienta.  Pro kvalitní zajištění služby je potřeba dobrá spolupráce s rodinou.

Rodina či klient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoliv změnit a požádat si o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení dle vlastní volby.

Charitní hospicová péče "Pokojný přístav" zahájila svou činnost 1.4.2007.  Jsme nestátní zdravotnické zařízení a  jsme členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Služba je poskytována v městě Opavě a okolních obcích cca do 20 km.

 

Základní informace

Služba je poskytována samostatně pracujícími registrovanými sestrami, které na základě indikace onkologa, lékaře z ambulance bolesti či praktického lékaře zajišťují odbornou službu, vždy s ohledem na potřeby klienta.

Do odborného týmu patří lékař- onkolog, který je také garantem služby, je možno využít služeb sociálního pracovníka, spolupracujeme s knězem, pro zajištění duchovních potřeb klientů.

Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Je bezplatná, klienti pouze platí poplatek za zapůjčené pomůcky dle platného ceníku.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Posláním Charitní hospicové péče je profesionálně poskytovat odbornou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám ve vlastním sociálním prostředí a umožnit klientům uzavřít život důstojně doma v kruhu svých blízkých.

Cíle:

Klient netrpěl nesnesitelnou bolestí
Za všech okolností byla respektována jeho lidská důstojnost
Nezůstal osamocen
Zůstala zachována co nejvyšší možná kvalita života

 

Cílová skupina

Lidé s onkologickým onemocněním, jejichž onemocnění již nereaguje na léčbu a léčba je zaměřena na zmírnění nežádoucích příznaků.
Lidé s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stadiu.

 

Nabídka služeb

 1. Aplikace infúzní terapie
 2. Odběry krve
 3. Léčba bolesti dle ordinace prostřednictvím lineárních dávkovačů, které zajišťují nepřetržité podávání léku
 4. Aplikace kyslíku
 5. Ošetření a výměna močových katetrů, stomií, PEG katetrů
 6. Ošetřování dekubitů, převazy
 7. Ošetřování periférních a centrálních žilních vstupů
 8. Měření tlaku, glykemie
 9. Zaučení rodiny v péči o těžce nemocného člověka
 10. Možnost konzultací po celých 24 hodin
 11. Zapůjčení pomůcek /polohovací lůžka, antidekubitní matrace, toaletní křesla, invalidní vozíky, sedačky do vany, kyslíkové koncentrátory, lineární dávkovače, odsávačka apod./
 12. Služby sociálního pracovníka 

 

Další informace

Hospic sv. Lukáše Ostrava-Výškovice  /možnost stáhnout žádost o přijetí do hospice/ www.ostrava.caritas.cz
Přehled hospiců v České republice www.hospice.cz
Informační portál pro pečující, lékaře, zdravotníky, nemocné, pozůstalé. www.umirani.cz

 

Časté dotazy

Chtěli bychom umístit maminku k Vám do hospice?
Nejsme lůžkové zařízení , služba je poskytována v domácím prostředí nemocného, ve spolupráci s rodinou.

Nejvíce se bojím bolesti. Lze to řešit?
Dnes je bolest již velmi dobře řešitelná prostřednictvím různých forem léků /tablet, náplastí, injekcí/.  V léčbě bolesti využíváme lineární dávkovače, které zaručují nepřetržité podávání ordinovaného léku proti bolesti. Tento způsob je mnohdy jediným prostředkem jak kvalitně řešit bolest u onkologických onemocnění.

Starat se o umírajícího nemocného je velmi těžké, bojím se, zda to zvládnu?
Náš kvalifikovaný personál Vás zaškolí  v péči o takto nemocného člověka, ke každému nemocnému a jeho rodině je zvolen individuální přístup dle jeho potřeb. Návštěvy zdravotních sester  jsou uskutečňovány dle toho, jak to vyžaduje stav nemocného, klient a jeho rodina dostane pohotovostní číslo na službu konající sestru, kde se může v případě problému obrátit během 24 hodin.

 

Ke stažení

Ceník zapůjčení kompenzačních pomůcek (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Jak se karanténa promítá do provozu jednotlivých středisek Charity Opava? (Průběžně aktualizováno)

Vyhlášení karantény, o němž v neděli 15. března rozhodla vláda České republiky z důvodu obrany před koronavirem, se dotkne také provozu Charity Opava. „Přes všechny komplikace, které nynější situace přináší, zůstává naším hlavním úkolem být nablízku všem, kdo pomoc Charity Opava potřebují,“ říká ředitel Charity Jan Hanuš. Jak tedy budou či nebudou v omezeném režimu karantény fungovat střediska Charity Opava?

Více aktualit

Děkujeme partnerům