Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)

Středisko je zdravotnickým zařízením registrovaným v registru Moravskoslezského kraje.

Hlavní myšlenkou služby je nemocnému člověku poskytnout komplexní zdravotní péči v jeho domácím prostředí, kde mu mohou být nablízku jeho nejdražší, kde má své místo. Má zde svou postel, svoje knížky, svého psa i okno, ze kterého se denně dívá ven, jak plyne čas.

 

Základní informace

Charitní ošetřovatelská služba nabízí úkony agentury domácí zdravotní péče, která je definována jako zvláštní ambulantní péče poskytovaná jedincům s akutním nebo chronickým onemocněním.Je poskytována v jejich vlastním sociálním prostředí.

Zahrnuje odborné služby,které poskytují kvalifikované registrované zdravotní sestry ve spolupráci s lékařem.Všechny zdravotní sestry absolvují v rámci celoživotního vzdělávání různé akreditované kurzy a semináře.

Rozsah poskytované péče je vždy určen aktuálním zdravotním stavem klienta a na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Při plné indikaci ošetřujícím lékařem vše hradí zdravotní pojišťovna.

Péče, která není indikována ošetřujícím lékařem a není hrazena zdravotní pojišťovnou, bude  po poradě s ošetřujícím lékařem poskytována za přímou úhradu klientem.

Zapůjčujeme zdravotnické pomůcky a to přednostně naším klientům.

 

Poslání a cíle

Poslání:

Profesionálně poskytovat odbornou zdravotní  péči ve vlastním sociálním prostředí klienta.

Cíle:

Spokojený klient ošetřovaný v domácím prostředí.
Zabránit komplikacím, zhoršení zdr. stavu, psychiky.
Uspokojovat bio-psych.-soc.-spir. potřeby dle aktuálního stavu klienta a na základě spolupráce s ošetřujícím lékařem bez nutnosti hospitalizace.

 

Cílová skupina

Lidé s akutním nebo chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný.

 

Nabídka služeb

Odborné výkony poskytované zdravotními sestrami:

 1. hodnocení aktuálního tělesného a duševního stavu klienta
 2. monitorování fyziologických funkcí (měření krevního tlaku, pulsu)
 3. odběry biologického materiálu
 4. aplikace inzulínu,nácvik a zaučování aplikace inzulínu
 5. aplikace injekcí, infúzí
 6. převazy a ošetření ran, bércových vředů, proleženin nebo jiných defektů
 7. péče o permanentní cévky, výměna katetrů u žen
 8. aplikace klyzmatu
 9. péče o stomie
 10. rehabilitační ošetřování
 11. edukace v péči o nemocné

 

Časté dotazy

Přeji si, aby si maminka uchovala základní soběstačnost a mobilitu, vyčerpala rehabilitaci indikovanou ošetřujícím lékařem, co můžeme pro to udělat?
Máte možnost si u nás uzavřít Smlouvu o poskytování zdravotních úkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou dle § 51 Občanského zákoníku.

 

Ke stažení

Ceník služeb Charitní ošetřovatelské služby (soubor pdf)

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům