Chráněná technická dílna

Důvodem pro otevření pracoviště tohoto typu byla sílící potřeba vytvořit pracovní příležitosti pro lidi, kteří si na volné trhu práce obtížně hledají zaměstnání. Jsou to převážně občané se zdravotním znevýhodněním, lidé s nízkým vzděláním a ve věku nad 50 let.

Svým programem je dílna zaměřena na zpracování klasických i nebezpečných odpadů, zejména elektroodpadu a nabízí skartaci dokumentů včetně jejich odvozu. Přispívá k řešení problému ekologické likvidace odpadů v opavském regionu.

 

Projekt LISUJEME ODPADY podpořila v roce 2013 Nadace OKD z programu Pro zdraví - Chráněné dílny.

Rekonstrukce prostor pro chráněnou dílnu na využívání odpadů podpořila v roce 2009 Nadace OKD 
z programu Pro zdraví.

Nadace ČEZ přispěla v roce 2009 na nákup vysokozdvižného vozíku.

Siemens Fond pomoci podpořil v roce 2009 vytvoření pracoviště na skartaci papíru.

https://www.charitaopava.cz//foto/Image/image/Loga%20-%20Partneri_a_darci/logo_Asekol.jpg

Společnost ASEKOL dlouhodobě spolupracuje s Chráněnou technickou dílnou, podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením a je partnerem fotosoutěže Můj svět.

Chráněná technická dílna se zapojila do programu FIRMA++ společnosti ELEKTROWIN, která dlouhodobě spolupracuje s Chráněnou technickou dílnou.

 

Základní informace

V květnu roku 2002 zahájilo svoji činnost v Charitě Opava nové pracoviště - Chráněná technická dílna pro zdravotně postižené na demontáže a separaci odpadu ve Velkých Hošticích. Chráněná technická dílna vznikla za podpory EU, MPSV, ÚP a Magistrátu města Opavy. Důvodem pro otevření tohoto typu pracoviště byla sílící potřeba vytvořit pracovní příležitosti pro zaměstnávání lidí těžce zaměstnatelných, zejména se změněnou pracovní schopností (ZPS). Svým programem je dílna převážně orientována na zpracování klasických i nebezpečných odpadů, zejména elektroodpadu.

Chráněná technická dílna je umístěna ve Velkých Hošticích, všechny prostory vnitřní i vnější  jsou pronajaty. Technologické vybavení - především vlastní kontejnery různého druhu a strojní vybavení je majetkem Charity Opava.

Ve Velkých Hošticích je také umístěna technickoadministrativní část se zázemím pro vedoucího, účetní a mistra s příslušným sociálním zázemím.

V roce 2009 jsme s pomocí pronajímatele a sponzorů rekonstruovali bývalé garáže na novou dílnu na zpracování elektroodpadů i s přesunutím děličky obrazovek do jednoho celku. V roce 2013 došlo k dalšímu zlepšení vzhledu areálu, když pronajímatel opravil vjezd a zpevnil povrch zámkovou dlažbou.

Vzniklo příjemnější prostředí pro naše zaměstnance a byly vytvořeny podmínky pro vytvoření nových pracovních míst.

Nyní pracuje v Chráněné technické dílně 30 zaměstnanců.

Dílny splňují podmínky pro plnění povinného podílu dle § 81 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Činnost Chráněné technické dílny významně podporuje ÚP ČR a statutární město Opava. Děkujeme.

 

Poslání a cíl

Poskytovat řádné zaměstnání občanům se zdravotním postižením v Chráněné technické dílně a seznámit širší veřejnost s užitečností těchto pracovišť s ohledem na ekologii.

Hlavním cílem je dát těmto občanům práci, podporovat je v začlenění do společnosti a tím naplňovat jejich základní životní potřeby.
Pomocí přípravy, školení a řádného zaměstnávání docílit odbourání pasivních návyků spojených s nezaměstnaností,  postupně zvyšovat pracovní schopnost, zručnost a pomáhat při řešení souvisejících sociálních problémů uživatelů.

Zohledněním zdravotního postižení jako funkční poruchy zdravotního stavu odpovídá mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům, stejně jako zásada, že fyzickým osobám, které jsou zdravotně postižené, se při přístupu k zaměstnání samotnému poskytuje zvýšená pomoc a péče.

Zajistit efektivní výrobní program s optimálním ekonomickým výsledkem s přihlédnutím:

  1. k cílové skupině
  2. na výrobně-technické možnosti střediska
  3. na krytí nákladů střediska
  4. k perspektivnímu rozvoji střediska (investiční stavební náklady, investice do technologií a vybavení provozu na vzdělávání zaměstnanců, ochranu životního prostředí, odměňování apod., ...).

 

Cílová skupina

Občané se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, mobilní (samostatně docházet do práce), soběstační v základní sebeobsluze.

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je člověk se zdravotním postižením definován jako fyzická osoba, která je:

orgánem soc. zabezpečení uznána invalidní ve třetím stupni (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"), nebo 
orgánem soc. zabezpečení uznána invalidní v prvním nebo druhém stupni nebo

uznána jako osoba zdravotně znevýhodněná.

 

Nabídka služeb

Chráněná práce

  1. Jedná se v převážné většině o práci manuální, mnohdy špinavou, někdy v horším pracovním prostředí a fyzicky středně náročnou s nutností některé činnosti vykonávat i ve venkovních podmínkách. Pro tuto práci je nutná alespoň základní odborná kvalifikace.
  2. Vlastní pracovní režim je nastaven s ohledem na zdravotní omezení jednotlivých zaměstnanců, jejich praktické schopnosti a možnosti. Různorodost práce umožňuje potřebné střídání pro omezení jednostranné zátěže. Pracoviště i pracovní dobu individuálně upravujeme podle zdravotních potřeb každého zaměstnance.

Nabídka služeb

  1. Zpracování odpadů v souladu s Rozhodnutím MSK a Provozním řádem. Bližší informace na vyžádání.
  2. Skartace dokumentů na průmyslových strojích INTIMUS 16.86. Pro řez 6x50mm zajištěn certifikát NBÚ. Prohlášení o plnění podmínek GDPR. Bližší informace na vyžádání.
  3. Skartace elektronických dokumentů prostředistvím demagnetizátoru INTIMUS 9000, který je certifikován i pro skartaci elektronických dokumentů v rámci aliance NATO. Bližší informace na vyžádání.

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům