Znovu jsem se ubezpečila, jak je dobře, že v Opavě působí Pokojný přístav

27.11.2021 - Mše svatá za zesnulé, kteří odešli za poslední dva roky s pomocí péče rodin a mobilní hospicové péče Pokojný přístav, se uskutečnila 25. listopadu v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Byl to dost nepopsatelný pocit sdílet tuto smutnou zkušenost a pocit s plným kostelem cizích lidí, ke kterým ale najednou máte strašně blízko. Znovu jsem se ubezpečila a přesvědčila, jak je dobře, že v Opavě tato služba působí a že pokud je to možné, pomáhá lidem odcházet ve větším smíření v domácím prostředí. (Simona TĚLUPINOVÁ, Opava, 26. listopadu 2021)

 

Děkujeme partnerům