Zlatá medaile prof. MUDr. J. Jánského pro Břetislava Směju

14.12.2022 - S potěšením Vám oznamuji, že mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského za dovršení čtyřiceti bezpříspěvkových odběrů krve, je pracovník Vašeho podniku pan Břetislav Směja. Věříme, že najdete vhodnou příležitost, jak morálně ocenit jeho hluboce lidský postoj a využijete jeho příkladu k další propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve. Mgr. Barbora KREUZINGEROVÁ, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava

 

Děkujeme partnerům