Zkvalitnění rehabilitace ve stacionáři

06.10.2005 - Od září t.r. je v plném každodenním provozu Denního stacionáře pro děti s kombinovanými vadami - Mraveneček rehabilitační přístroj MOTOmed viva2. Je to přístroj který je určen k procvičování horních a dolních končetin u dětí i dospělých s dětskou mozkovou obrnou.
Od září t.r. je v plném každodenním provozu Denního stacionáře pro děti s kombinovanými vadami - Mraveneček rehabilitační přístroj MOTOmed viva2. Je to přístroj který je určen k procvičování horních a dolních končetin u dětí i dospělých s dětskou mozkovou obrnou.

"Pro děti jsme jej mohli pořídit díky laskavé podpoře asociaci diplomatických dam DLA (Diplomatic laydes association)", vyjádřil díky vedoucí stacionáře Bc. Hynek Závorka.

"Přístroj je krásný, jemný a inteligentní...", tak jej prezentuje dodavatel přístroje. Domníváme se, že je tomu opravdu tak - přístroj je velmi sofistikovaný a citlivě reaguje na míru tělesného postižení dítěte a zároveň je jeho obsluha příjemná i personálu.", dodal Hynek Závorka.

Více info o přístroji na http://www.motomed.cz

Děkujeme partnerům