Zakládáme kruh přátel oblastní charity Opava

15.03.2000 - Tento Kruh přátel vzniká za účelem sdružit příznivce naší Charity do jednoho společenství a klade si za cíl rozšířit řady dobrovolných spolupracovníků a odborných poradců, získat drobné dárce a sponzory a hlavně seznamovat občany s charitní činností. Předpokládáme, že členové tohoto prestižního Kruhu přátel získají, jako poděkování za svoji přízeň v průběhu roku, celou řadu výhod (například slevy na služby poskytované našimi maséry - a to až do výše 50% nebo nárok na slevu při nákupu v Krámku u Josífka či bezplatné půjčování knih v Křesťanské knihovně). O činnosti tohoto Kruhu přátel vás bude pravidelně informovat čtvrtletník SEM-TAM. Účast na tomto Kruhu je zcela dobrovolná a záleží na Vás, jak se k této možnosti stavíte. Pro bližší seznámení si můžete přečíst stanovy.
Tento Kruh přátel vzniká za účelem sdružit příznivce naší Charity do jednoho společenství a klade si za cíl rozšířit řady dobrovolných spolupracovníků a odborných poradců, získat drobné dárce a sponzory a hlavně seznamovat občany s charitní činností. Předpokládáme, že členové tohoto prestižního Kruhu přátel získají, jako poděkování za svoji přízeň v průběhu roku, celou řadu výhod (například slevy na služby poskytované našimi maséry - a to až do výše 50% nebo nárok na slevu při nákupu v Krámku u Josífka či bezplatné půjčování knih v Křesťanské knihovně). O činnosti tohoto Kruhu přátel vás bude pravidelně informovat čtvrtletník SEM-TAM. Účast na tomto Kruhu je zcela dobrovolná a záleží na Vás, jak se k této možnosti stavíte. Pro bližší seznámení si můžete přečíst stanovy.

Děkujeme partnerům