Vyšlo další číslo časopisu Vlaštofka

15.12.1999 - Příznivci Domu sv. Cyrila a Metoděje pro nevidomé a zrakově postižené ve Vlaštovičkách pravidelně díky nadšení obyvatel dostávají občasník Vlaštofka. Jedná se o materiál, který si vydávají obyvatelé Domu sami. Obsahuje informace o dění v tomto zařízení, které je jedinečné svého druhu v České republice. Zábavnou formou pojatý občasník Vám na vyžádání rádi zašleme.
Příznivci Domu sv. Cyrila a Metoděje pro nevidomé a zrakově postižené ve Vlaštovičkách pravidelně díky nadšení obyvatel dostávají občasník Vlaštofka. Jedná se o materiál, který si vydávají obyvatelé Domu sami. Obsahuje informace o dění v tomto zařízení, které je jedinečné svého druhu v České republice. Zábavnou formou pojatý občasník Vám na vyžádání rádi zašleme.

Děkujeme partnerům