Výsledky Tříkrálové sbírky 2011

28.01.2011 - Přinášíme vám výsledky letošní Tříkrálové sbírky...

Charita Opava letos organizovala Tříkrálovou sbírku sbírku ve dvou městech – v Opavě a v Hradci nad Moravicí a v šedesátipěti obcích. Celkově se vybralo opět o něco více než loni, a to 1.338.168 korun. Výtěžek v Opavě se vešel do šestašedesáti kasiček a činí 333.641 korun, v obcích se pak vybral 1.004.527 korun. Stejně jako v minulých letech budou vybrané peníze sloužit ke zkvalitnění péče o seniory a nemocné v charitní péči.

 Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 (xls)

Výsledky Opava
 
Kateřina Kupčíková                  5.199,-
Jana Hrušková                           5.236,-
Jiří Gilík                                  17.335,-
Eva Halfarová                              686,-
Jana Kaniová                                416,-
Václav Wariš                             4.757,-
Marie Mlýnková - Ludwigová  2.460,-
Marta Warišová                        3.151,-
Anna Mlýnková                        2.830,-
Milada Šafránková                    4.097,-
Tomáš Mlýnek                          2.954,-
Libuše Kaděrová                       9.797,-
Jan Pohaněl                             18.633,-
Pavel Rychta                             8.062,-
Jana Smolková                          7.700,-
Marie Smolková                        8.379,-
Marie Hanušová                        4.207,-
Jana Montágová                        4.491,-
Jana Montágová                        3.517,-
Jana Montágová                        3.974,-
Robert Klásek                           8.755,-
Jana Kopfová                         15.543,-
Marie Schreiberová                  9.726,-
Květoslava Býmová                 6.601,-
Libuše Lukáčová                      2.009,-
Albert Červeň                         33.056,-
Jana Roháčková                        4.876,-
Gerhard Karhan                        4.518,-
Jana Ryplová                          17.393,-
Kateřina Aronová                     3.677,-
Barbara Štenclová                    3.740,-
Františka Gebauerová            12.181,-
Drahomíra Špičková                2.071,-
Hynek Závorka                        2.949,-
Hynek Závorka VIP               20.572,-
Lucie Lenková                         1.422,-
Marie Šoltysová                       1.183,-
Jiří Šoltys                                 1.200,-
Radmila Kepová                         800,-
Marie Černá                             5.571,-
Marie Palová                            5.316,-
Jana Larischová                         3.534,-
Marie Víchová                           5.589,-         
Marie Gilíková                         11.882,-
František Sovadina                     3.371,-
Lenka Roháčková                       2.342,-
Marie Křesťanová                      2.289,-
Vojtěch Machovský                   1.939,-
Miroslava Machovská               4.562,-
Ivana Heiblová                          1.908,-
Lucie Rychtová                         2.648,-
Marek Štencel                            3.099,-
Vít Lazecký                               3.074,-
Marcela Krejčí                           3.443,-
Lidka Tesařová                          1.346,-
Jakub Černý                               1.575,-
 
Opava celkem                        333.641,-

Děkujeme partnerům