Výjezdní zasedání vedoucích

11.11.2005 - Ve dnech 8.-9.11.2005 se v Držkovicích konalo výjezdní zasedání vedoucích středisek Charity Opava. Hlavním cílem dvoudenní schůze bylo seznámení s vnitřními předpisy. Práce na těchto materiálech koordinovala s. Marie, asistentka ředitele a také je vedoucím spolu se svými kolegy představila. "Společně se standardy tvoří vnitřní předpisy přehledný celek, podle kterého bude Charita Opava fungovat. Nevím o jiné organizaci, která má vypracovaný podobný koncept", řekl ředitel Jan Hanuš. Tímto byla završena pětiletá snaha mnoha zaměstnanců Charity Opava o posílení vnitřní jednoty organizace.
Ve dnech 8.-9.11.2005 se v Držkovicích konalo výjezdní zasedání vedoucích středisek Charity Opava. Hlavním cílem dvoudenní schůze bylo seznámení s vnitřními předpisy. Práce na těchto materiálech koordinovala s. Marie, asistentka ředitele a také je vedoucím spolu se svými kolegy představila.
"Společně se standardy tvoří vnitřní předpisy přehledný celek, podle kterého bude Charita Opava fungovat. Nevím o jiné organizaci, která má vypracovaný podobný koncept", řekl ředitel Jan Hanuš.
Tímto byla završena pětiletá snaha mnoha zaměstnanců Charity Opava o posílení vnitřní jednoty organizace.

Děkujeme partnerům