Vydařené Sluníčkové odpoledne odstartovalo léto a prázdniny

14.06.2024 - Co soutěžní stanoviště, to jedno ze středisek Charity Opava a jeho cesta časem. Tříkráloví koledníci, klienti i příznivci Charity Opava si zábavnou formou v pátek 14. června připomněli na tradičním Sluníčkovém odpoledni půlkulaté výročí pětatřiceti let od vzniku opavské Charity.

Sluníčkové odpoledne pořádané vždy před začátkem prázdnin přilákalo na dvůr ředitelství Charity Opava v Jaktaři minimálně tři sta lidí. A nebylo se co divit, atraktivní soutěž nazvaná „Cesta časem“ nabídla dětským návštěvníkům sedm stanovišť, na nichž museli plnit úkoly připravené jednotlivými charitními středisky. Na stanovišti sociálně terapeutické dílny Radost je například čekalo malování a vystřihování, Občanská poradna si připravila psaní na starém psacím stroji, Dům svatého Cyrila a Metoděje zvukovou střelbu a další pomůcky pro nevidomé a na stanovišti Denního stacionáře pro seniory si procvičili paměť. Na stánku chráněných dílen si zase mohli soutěžící vyzkoušet umělecké zdobení keramických výrobků.

Za každý splněný úkol dostali razítko na soutěžní kartičku, a když ji měli celou zaplněnou, mohli se přihlásit k losování o balíčky s odměnami. A potěšující je, že uspěli a tím pádem si balíčky s dárky a sladkou odměnou odnášeli všichni.

Vedle soutěží se velké oblibě těšil skákací hrad, u stanoviště s malováním na obličej stála stále fronta malých zájemců a dorazil také klokan Skippy, který rozdával nanuky. O dynamický program se postaraly mažoretky Banimo a žáci Základní školy a Praktické školy Slezského odboje. A chybět nemohly výborné langoše, párky v rohlíku a další občerstvení včetně lahodné kávy pojízdné kavárny obsluhované klienty sociálně terapeutické dílny Radost.

Start do prázdnin se opět nadmíru podařil, tak tedy vzhůru do léta!

----------------------------------------

Charita Opava děkuje sponzorům, jejich seznam najdete v příloze mezi fotografiemi.

Děkujeme partnerům