Vstávat a cvičit? Kdepak, při kácení májky se v Jaktaři cvičilo vsedě

31.05.2023 - Vstávat a cvičit! Tak toto heslo již neplatí. Během kácení májky se totiž ve středu 31. května na dvoře ředitelství Charity Opava v Jaktaři cvičilo vsedě. Svou rozcvičku na židlích zde v rámci programu předvedli klienti Denního stacionáře pro seniory a svým temperamentem strhli ke cvičení i všechny další návštěvníky.

Celý květen zdobila dvůr ředitelství Charity Opava v Jaktaři originální májka s barevnými pentlemi symbolizujícími jednotlivá charitní střediska. Máj ale utekl jako voda, a tak poslední květnový den přišel čas na její slavnostní skácení. Na ředitelství napekli buchty, připravili občerstvení a v deset hodin dopoledne bylo vše nachystáno na příchod hostů. Vedle klientů Denního stacionáře pro seniory dorazili také z Mravenečku a Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné, a když se k nim přidali místní ze středisek Radost, Masážního centra a ředitelství, bylo hned nádvoří plné.

Poté, co všechny pozdravil ředitel Jan Hanuš, se programu chopili senioři z denního stacionáře. Spolu se zaměstnankyní Zuzkou předvedli ukázku cvičení na židlích, kterým pravidelně začínají svůj denní program. Po cvičení, ke kterému se přidali všichni přítomní, se již chopili zaměstnanci i klienti Charity Opava pilky, za potlesku publika bezpečně skáceli májku a uřízli její špici. Následovalo pohoštění, debaty a také zpěv, jak to má při takové příležitosti být.

Májka je dole, léto je za dveřmi. Tak ať se všem vydaří!

Děkujeme partnerům