Víme, komu pomáháme

26.08.2002 - Charita Opava pořádala ve dnech 22.8. - 24.8. v době od 7 do 18 hodin a v sobotu od 7 do 14 hodin na Horním náměstí v Opavě humanitární sbírku na pomoc pro postižené katastrofálními povodněmi v Čechách. Výtěžek činil 131 628,80 Kč. DĚKUJEME.
Charita Opava pořádala ve dnech 22.8. - 24.8. v době od 7 do 18 hodin a v sobotu od 7 do 14 hodin na Horním náměstí v Opavě humanitární sbírku na pomoc pro postižené katastrofálními povodněmi v Čechách. Výtěžek činil 131 628,80 Kč. DĚKUJEME.

Finanční i hmotné dary budou použity v obcích Vojkovice, Dědibaby, Křivousy a Bukol.

V katastru těchto obcí nedaleko Kralup nad Vltavou vzniklo obrovské jezero o šířce min. 5 km a délce 10 km, jehož jižní část sahala k městu Veltrusy, kde byl zatopen celý areál zámku i s přilehlým parkem. Na severu tvořily hranici jezera vesnice Nové Ouholice, Nová Ves, Vepřek, Mlčechvosty Vraňany, Lužec nad Vltavou. Jižní hranici tvořili obce Všestudy, Vojkovice, Hostín. Z východu pak bylo hranicí vzduté Labe.

V samotném centru obrovského jezera se nacházely obce Dědibaby, Křivousy a Bukol.

V Bukoli vznikl malý ostrůvek v historické části vesnice, na východní straně byly domy zaplaveny do 3 m výšky. Z 59 domů je 12 na demolici. V Dědibabech zůstane jen 8 z 27 domů, průměrná výška vody byla 2,5 m. V Křivousech z 18 domů 1 spadl a dalších 5 je na demolici, průměrná výška vody 2 m. Vojkovice byly zatopeny jen částečně do 1-1,5 m.
Více informací naleznete na www.kralupy.cz/charita.

Děkujeme partnerům