V Denním stacionáři pro seniory si pořídili audiovizuální techniku. pomůže k trénování paměti

27.12.2021 - V Denním stacionáři pro seniory sídlícím na Kylešovské ulici v Opavě si právě pořídili novou audiovizuální techniku včetně hudebního mikrosystému. Kvalitní technika pomůže k výraznému zkvalitnění aktivizačních programů pro klienty. Částkou 51 tisíc korun na její pořízení přispěl Moravskoslezský kraj v rámci projektu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 v projektu s názvem „Rozvoj smyslů seniorů“.

Klienty stacionáře jsou lidé ve věku nad šedesát let, kteří trpí různými zdravotními postiženími, převážně různými formami demence. Nová technika poslouží k tréninku paměti a také pomůže při taneční terapii. Ta je moderním pomocníkem pro různé formy muzikoterapie a je nutností pro kvalitní realizaci senzorické terapie. „Zakoupení těchto nových technických pomůcek nám umožnilo pracovat více s klienty individuálně podle jejich potřeb a přání, děkujeme za podporu,“ dodává vedoucí Denního stacionáře pro seniory Jana Řehulková.

Děkujeme partnerům