Týden duševního zdraví

31.08.1999 - V rámci týdne duševního zdraví, který každoročně pořádá FOKUS Praha, budou mít zájemci včetně našich sponzorů a dárců možnost si naposledy prohlédnout rehabilitační dílny v jejich původních prostorách ve dvoře ÚSP Marianum . Srdečně Vás zveme od pondělí 20.9. do pátku 24.9.1999 mezi 8 a 15 hodinou na Dny otevřených dveří tohoto střediska. Poté by se měly dílny pro duševně nemocné a mentálně postižené přestěhovat do nově zbudovaných prostor v Domě sv. Josefa v Opavě - Jaktaři.
V rámci týdne duševního zdraví, který každoročně pořádá FOKUS Praha, budou mít zájemci včetně našich sponzorů a dárců možnost si naposledy prohlédnout rehabilitační dílny v jejich původních prostorách ve dvoře ÚSP Marianum . Srdečně Vás zveme od pondělí 20.9. do pátku 24.9.1999 mezi 8 a 15 hodinou na Dny otevřených dveří tohoto střediska. Poté by se měly dílny pro duševně nemocné a mentálně postižené přestěhovat do nově zbudovaných prostor v Domě sv. Josefa v Opavě - Jaktaři. V rámci tohoto týdne chystáme také dny otevřených dveří v Klubu sv. Anežky (stacionáři pro seniory) na Masarykově ulici, kam jste srdečně zváni také od pondělí do pátku mezi 9 a 15 hodinou. Ve spolupráci s psychiatrickou léčebnou v Opavě bude od 20.9. až do 26.9.1999 pro všechny zájemce připravena výstava prací lidí duševně nemocných v čajovně Bludný kámen. Zde budou probíhat po celý týden v podvečer přednášky, besedy odborníků i kulturní vystoupení klientů, budete se zde moci seznámit s různými nabízenými formami pomoci lidem duševně nemocným. Podrobný program najdete na vývěskách a v regionálním tisku. Již nyní Vás srdečně zveme na Vernisáž výstavy . V pondělí 20.9.1999 v 17 hodin. Vás v čajovně Bludný kámen v Opavě přivítají Mudr. Taraba z PL Opava a Mgr. Fabian a pohovoří o smyslu a poslání celé akce. Slovo doplní recitace veršů jedné z klientek rehabilitačních dílen M. Farné. Poté následuje v 18.30h přednáška Terapeutické aktivity Oblastní charity Opava a od 19.30h přednáška a beseda o historii psychiatrické léčebny. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Děkujeme partnerům