Třicet let Charity Opava oslavíme s čertem Uriášem i andělem Páně třiceti dobrými skutky

02.01.2019 - „Třicet dobrých skutků k třiceti letům Charity Opava“ – to je název akce, kterou budeme celý letošní rok oslavovat výročí tří dekád působení na Opavsku. A zasáhnou do ní také nefalšovaný anděl Páně i jeho čertovský kumpán Uriáš.

Na připomenutí svého založení v roce 1989 se Charita Opava rozhodla ve spolupráci s různými organizacemi i jednotlivci mnoha lidem splnit malá i velká přání. A jedná se o přání skutečně pestrá, od autorského čtení známých osobností přes různé výlety až po sbírkovou akci na pořízení elektrického invalidního vozíku. A tak se v roce 2019 mohou například v Denním stacionáři pro seniory těšit na autorské čtení spisovatelky Evy Tvrdé a Anny Malchárkové, v Mravenečku na koncert skupiny Naděje, klienti se dočkají tréningu s basketbalisty BK Opava Petra Czudka i fotbalisty SFC Ivana Kopeckého, pod názvem „O deset let mladší“ se pak skrývají zkrášlovací akce zdarma pro seniory nebo lidi s různými handicapy. Uskuteční se dvě potravinové sbírky pro potřebné, burza dětského oblečení a Charita Opava také spustí crowdfundingovou akci na získání financí na elektrický invalidní vozík pro Helenu Jombíkovou. Klienti s mentálním postižením ze sociálně terapeutické dílny Radost si zase splní svůj sen a vystoupí na Hradeckém festivalu, dokonce před besedou s Markem Orko Váchou.

Součástí tří desítek dobrých skutků bude také splněné přání pro paní Alenu z Denního stacionáře pro seniory, které jedno z Ježíškových vnoučat zařídilo výlet do Prahy, kde se setká se svým idolem hercem Jiřím Dvořákem. A aby tato návštěva čerta Uriáše z pohádky Anděl páně byla spravedlivě vyvážena, doplní portfolio dobrých skutků návštěva představitele anděla Páně Ivana Trojana a dalších herců Dejvického divadla v několika střediscích Charity Opava.

Jako svůj počátek vnímá Charita Opava neoficiální aktivity pomoci potřebným, které ještě v časech komunistické nesvobody tajně organizovala skupinka žen v čele s RNDr. Annou Ekslerovou s požehnání tehdejšího v roce 1989 opavského děkana Mons. Josefa Veselého. I díky této zkušenosti mohla jejich činnost ihned po pádu režimu plynule přejít ve formování Charity Opava. Začala tak dlouhá historie organizace, která je dnes největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb na Opavsku, nabízí v 16 střediscích deset sociálních služeb, provozuje dvě zdravotnická zařízení, přičemž sama zaměstnává více než 260 lidí, z toho na chráněných pracovištích téměř 150 s různými handicapy. Za uplynulých třicet se stala neodmyslitelnou součástí života na Opavsku.

Soubory ke stažení

letak_30_let.pdf letak_30_let.pdf 454 kB

Děkujeme partnerům