Tři králové na titulní straně lednové Hlásky

01.01.2021 - Na titulní straně lednové Hlásky najdete tentokrát Tři krále (snímek poskytla Charita Opava). Důvod je jednoduchý - v lednu se opět uskuteční Tříkrálová sbírka, o které se můžete více dozvědět uvnitř. (Facebook města Opavy, leden 2021).

Děkujeme partnerům