„Toaleta bez překážek“ není vůbec samozřejmostí

13.01.2021 - Musíte-li se vyrovnávat s handicapem, mohou být občas i každodenní banální činnosti značným problémem. Tak třeba návštěva toalety. Pro lidi se zrakovým postižením nebo omezenou hybností, kteří bydlí v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, by tato rutinní záležitost bez patřičných pomůcek znamenala každodenní náročné překonávání celé řady bariér. Jednodušší to dnes mají díky i projektu „Toaleta bez překážek“, který podpořil Moravskoslezský kraj.

Díky finančním prostředkům, jimiž Moravskoslezský kraj tento projekt podpořil v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb pro rok 2020“, se v chráněném bydlení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách podařilo zrekonstruovat hned dvě toalety. Sloužit budou klientům s těžkou zrakovou vadou a osobám s lehkým mentálním znevýhodněním, kteří mají omezenou hybnost.

„Z důvodu zvyšujícího se věku uživatelů a různým přidruženým onemocněním, které jejich handicap doprovází, byly úpravy dispozic toalet nezbytné,“ vysvětluje vedoucí Vlaštoviček Zuzana Janků.Během úprav došlo k výměně dlaždic a záchodových mís, k zabudování ergonomického umyvadla včetně sklopného zrcadla a pákových baterií. Eliminovaly se tak všechny stávající překážky, které znesnadňovaly pohyb klienta na toaletě. Toaleta také byla vybavena madly usnadňujícími přesun z invalidního vozíku na toaletu.

„Také jsme na toaletu umístili bezpečnostní tlačítko, díky kterému si bude moci klient v případě potřeby přivolat pomoc personálu,“ vypočítává dále Zuzana Janků. Zabudováním těchto prvků došlo k vytvoření jedné zcela bezbariérové toalety a druhé toalety plně přizpůsobené klientům s omezeným pohybem. Díky rekonstrukci se podařilo zvýšit bezpečnost při používání toalet a podpořit klienty v samostatnosti po maximální možnou dobu.

„Děkujeme Moravskoslezskému kraji za podporu, velice se toho vážíme,“ uzavírá jménem klientů spokojeně Zuzana Janků.

Děkujeme partnerům