Těžko věřit na náhodu. Ve Vlaštovičkách se protnulo několik výročí

29.09.2020 - Ještě než kněz Josef Suchár z Neratova a hudebník Petr Linhart v pondělí 28. září večer na besedě Hradeckého slunovratu na zámku v Raduni vyprávěli o tom, jak úspěšně vracejí život kdysi zcela zdevastovaným poutním místům v Neratově a Skocích, navštívili Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. A bylo to nadějeplné setkání lidí, kterým se daří vracet kdysi zapomenutým místům jména a příběhy.

Někdy se události samy tak zřetězí, až je těžko věřit, že je to jen obyčejná náhoda. Dlouho dopředu naplánovaná beseda festivalu Hradecký slunovrat s otcem Josefem Suchárem, tvůrcem takzvaného neratovského zázraku, a muzikantem Petrem Linhartem připadla na den přesně na sedmdesáté výročí nechvalné Akce Ř, během které byly vyvezeny na sběrná místa sestry ze všech klášterů v tehdejším Československu. Tedy i z Vlaštoviček u Opavy. Zároveň je to ale také čtyřiadvacet let od chvíle, kdy Charita Opava v budově kláštera ve Vlaštovičkách, který dostaly sestry dominikánky zpět v restituci jako zbořeninu, slavnostně otevřela Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.

A tak se na Den české státnosti 28. září ve Vlaštovičkách setkali lidé, kteří si sami vzali za úkol na různých místech republiky obnovovat minulým režimem zdevastovaná místa, jimž hrozilo zapomenutí. Společně na mši svaté, sloužené otcem Josefem Suchárem, vzpomenuli na strádání odsunutých sester, ale zároveň poděkovali za lidi Charity Opava, kteří klášter obnovili a postarali se o to, aby opět sloužil potřebným. A když během mše svaté otec Josef Suchár zmínil, že k zřetězení všech událostí, které se tento den protnuly, patří i výročí jeho tajného vysvěcení na kněze v roce 1986, na náhodu už ve Vlaštovičkách nevěřil nikdo.

Děkujeme partnerům