Světluška opět pomáhá pracovníkům Charity Opava se zrakovým postiženým

20.05.2021 - Respirátory, roušky, dezinfekce, dezinfekce... Provoz středisek Charity Opava v přísných hygienických opatřeních, která trvají už řadu měsíců, stojí nejen mnoho sil zaměstnanců, ale také se výrazně prodražuje. S nákupem ochranných prostředků teď Charitě Opava pomohl Nadační fond Českého rozhlasu z celonárodní veřejné sbírky Světluška v rámci dlouhodobého grantového programu Mimořádná podpora na ochranné pomůcky a testování.

Díky příspěvku 43.955 korun mohla Charita Opava nakoupit vedle potřebných respirátorů a nanoroušek také dva bezdotykové dávkovače na dezinfekci a různé dezinfekční prostředky na povrchy a ruce a úklid. Určeny jsou pro pracovníky se zrakovým postižením v chráněných pracovištích Wellness centrum a Chráněné dílny Charity Opava.

Světluška již pomáhá zrakově postiženým klientům Charity Opava mnoho let. Z darů Nadačního fondu Českého rozhlasu například v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách v posledních letech pořídili speciální zvukovou střelnici, braillskou tiskárnu, počítačové programy pro nevidomé, zařízení do nácvikové kuchyně a řadu dalších potřebných věcí a přístrojů. Děkujeme za to!

 

Děkujeme partnerům