Stále sbíráme víčka z PET lahví

03.07.2012 - I nadále sbíráme víčka z PET lahví. Díky nim mohou lidé se zdravotním postižením pracovat...
Minulý týden navštívil Charitu Opava pracovník Charity Hrabyně Lumír Kostka, který je koordinátorem technických služeb a likvidace odpadů. Převzal víčka z PET lahví, které pracovníci Charity Opava sbírají. Několik pytlů vezl také ze Základní školy v Neplachovicích.
 
Pan Kostka vyslovil velký dík a uvedl, že tříděním víček se zabývají lidé se zdravotním postižením na detašovaném pracovišti v Koblově. Odtud pak podle barev vytříděná víčka putují do Charity sv. Alexandra, kde se dále zpracovávají na drť, z níž se vyrábějí různé výrobky.
 
Chcete-li pomáhat lidem, kteří mají jinak velmi omezené možnosti, sbírejte víčka i vy! Mohou to být víčka také od různých mycích prostředků, šamponů a dalších. Nesmí však obsahovat nic kovového ani papírového. Je to pomoc, která vás nic nestojí!

Děkujeme partnerům