Společnost EKOLAMP bilancuje, s ekologickou činností pomáhá i Charita Opava

04.08.2023 - Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 576 tun světelných zdrojů. „To představuje zhruba čtyři miliony kompaktních a lineárních zářivek, výbojek, žárovek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení. Se společností EKOLAMP úzce spolupracují Chráněné dílny Charity Opava, které tak vedle zaměstnávání lidí s různými handicapy rovněž výrazně přispívají k ekologické udržitelnosti.

Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 576 tun světelných zdrojů. „To představuje zhruba čtyři miliony kompaktních a lineárních zářivek, výbojek, žárovek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení. Se společností EKOLAMP úzce spolupracují Chráněné dílny Charity Opava, které tak vedle zaměstnávání lidí s různými handicapy rovněž výrazně přispívají k ekologické udržitelnosti.

Díky recyklaci se opětovně využilo přes 90 % materiálů získaných ze světelných zdrojů. Sebrané množství navíc odpovídá zhruba 20 kg toxické rtuti. „Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu jedné lipenské přehrady, 62 Máchových jezer či 51 Brněnských přehrad,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP bylo dále sebráno 4010 tun velkých a malých elektrozařízení. I tento elektroodpad lze efektivně recyklovat: opětovně je možné využít kolem 90 % materiálů, ze kterých jsou elektrozařízení vyrobena. Podílejí se na tom také naše technické dílny.

Děkujeme partnerům