Slavnostní požehnání Mons. F.V. Lobkowiczem

01.11.1999 - Všechny přátele a příznivce Charity zveme srdečně na slavnostní otevření nových rehabilitačních dílen v Domě sv. Josefa v Opavě-Jaktaři, které se koná v pátek 26.11.1999. V 15 hodin bude biskup František Václav Lobkowicz sloužit mši svatou v kostele sv. Petra a Pavla jako poděkování Vám všem, kteří svými přímluvami a modlitbami, příspěvky a pomocí pomáháte společně s námi budovat střediska pomoci těm nejpotřebnějším. V 16 hodin P. Lobkowicz požehná novým rehabilitačním dílnám pro duševně nemocné a společně si prohlédneme nová pracoviště. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Všechny přátele a příznivce Charity zveme srdečně na slavnostní otevření nových rehabilitačních dílen v Domě sv. Josefa v Opavě-Jaktaři, které se koná v pátek 26.11.1999. V 15 hodin bude biskup František Václav Lobkowicz sloužit mši svatou v kostele sv. Petra a Pavla jako poděkování Vám všem, kteří svými přímluvami a modlitbami, příspěvky a pomocí pomáháte společně s námi budovat střediska pomoci těm nejpotřebnějším. V 16 hodin P. Lobkowicz požehná novým rehabilitačním dílnám pro duševně nemocné a společně si prohlédneme nová pracoviště.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Děkujeme partnerům