Sestry mohou stát na zákazu, snáze se dostanou ke klientům

22.04.2022 - S větším komfortem mohou nyní v Opavě parkovat při cestách za svými klienty zdravotní sestry terénních služeb Charity Opava. Díky změně zákona o silničním provozu totiž mohou od letošního 1. ledna umožnit některé obecní a městské úřady parkování na zákazech stání také zdravotnickým pracovníkům, kteří poskytují domácí péči. Opavská radnice nám tuto možnost povolila.

Speciální označení s výjimkou mohli mít na svých vozidlech dosud umístěnu pouze lékaři vykonávající návštěvní službu u pacientů. Po dobu nezbytně potřebnou nyní v Opavě nemusí dodržovat zákaz stání vyplývající ze značky „Zákaz stání“ také zdravotní sestry Ošetřovatelské služby Charity Opava a mobilního hospice Pokojný přístav. Podmínkou ovšem zůstává, že nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zdravotní sestry vyjíždějí denně k desítkám klientů a jejich čas je přesně rozdělen. V případě komplikovaného parkování se proto často dostávaly do časového presu. „Za možnost lepšího parkování jsme velmi vděčni a děkujeme za vstřícnost,“ vzkazuje manažerka Charity Opava Petra Thiemlová.

Děkujeme partnerům