Seniorům o zásadách první pomoci

18.09.2020 - Členka výkonné rady opavského Oblastního spolku Českého červeného kříže MUDr. Nela Jahodová bude v úterý 22. září přednášet dobrovolnému sdružení Charity Opava Klubu sv. Anežky o zásadách první pomoci.

MUDr. Jahodová členům klubu poradí, jak volat záchrannou službu a jak si po¬radit při oživování či vdechnutí cizího tělesa. Její velmi záslužná přednáška na téma první pomoci je první v řadě, další témata představí seniorům z tohoto dobrovolného charitního sdružení v následujících měsících.

Přednáška proběhne v domě sv. Anežky na Kylešovské č. 4, začíná v 16 hodin.

Děkujeme partnerům