Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo si na Dni otevřených dveří ve Vlaštovičkách vyzkoušel zvukovou střelbu

30.09.2020 - Dne otevřených dveří, který v úterý 29. září proběhl v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, se kromě jiných zúčastnil také ředitel Charity ČR a ředitel Diecézní Charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo. Při zkoušení různých kompenzačních pomůcek mu šla nejlépe zvuková střelba.

Lukáš Curylo, který je současně také první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, si během návštěvy prohlédl prostory chráněného bydlení, ale zaměstnanci mu také zprostředkovali ukázky kompenzačních pomůcek, které lidem se ztrátou zraku usnadňují život. Na závěr si vyzkoušel střelbu se zvukovou pistolí. „A ta šla panu řediteli výborně, velice mě překvapil, jak dobře dokáže poslepu střílet,“ líčí vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků.

Den otevřených dveří se i přes nepřízeň počasí vydařil. Tradiční zahradní slavnost, kterou ve Vlaštovičkách tento den každoročně pořádají jako připomínku otevření tohoto střediska v roce 1996, nahradil Den otevřených dveří z důvodu koronavirových opatření. „Děkujeme všem za přízeň,“ vzkazuje Zuzana Janků.

Děkujeme partnerům