Recyklace má smysl, se společností EKOLAMP se na ní podílí i Chráněná technická dílna

21.06.2019 - Charitní chráněná technická dílna ve Velkých Hošticích zaměstnává přes třicet osob, znevýhodněných na otevřeném trhu práce. Je zaměřena na zpracování klasických i nebezpečných odpadů, ale nabízí také skartaci a demagnetizaci. Spolu se společností EKOLAMP se také podílí na likvidaci vysloužilého elektrozařízení, čímž výrazně přispívá ke zlepšení životního prostředí. Recyklace má totiž smysl.

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se ale postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů. Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.

Kolektivní systém EKOLAMP, který je partnerem Chráněné technické dílny, zajišťuje zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. I díky této spolupráci mohou být Chráněné technické dílny Charity Opava prospěšně hned dvakrát - kromě zaměstnávání lidí s handicapem také napomáhají odpovědnému ekologickému chování.

Děkujeme partnerům